– Hvis det ikke blir andre løsninger så sliter jeg – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen under en tidligere befaring på Ådland.
Arkivfoto: Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen under en tidligere befaring på Ådland.

– Hvis det ikke blir andre løsninger så sliter jeg

Nils Magne Jakobsen var en av flere bønder som deltok på befaringen om omkjøringsveien på Åkra lørdag.

ÅKRA/ÅDLAND: Jakobsen har totalt rundt 110 dyr og driver gården sin på Ådland på heltid. Gården han tok over i 2002 er i fare for å bli et offer for omkjøringsveien og vil ha store konsekvenser for driften.

Hovedparten av arealene hans ligger på østre siden av den tiltenkte omkjøringsveien.

– Utfordringen min blir å komme over den, ikke minst med beitedyr, forteller han.

Det er 35 dyr som skal fraktes på beite, og det vil komme en undergang. Selv ser han mørkt på det.

– Hvis det ikke blir andre løsninger på det så sliter jeg, enkelt og greit.

Holder igjen investeringer

Sist gang Jakobsen bygget ut gården var for fire år siden. Da tok han over naboens kvote på 100.000 liter melk, og bygget om grisehuset for å få 17 ekstra liggebåser samt en melkerobot.

Om det blir flere investeringer fremover tviler han på.

– Jeg holder igjen på en del investeringer på grunn av dette. Men det er en grense på hvor lenge en kan gjøre det. Så må du bare ta investeringene ellers så forfaller da. Da er det begynnelsen på slutten i hvert fall, sier han.

Spesielt frykter han for arealene sine på vestsiden av gården. Området vil ikke bli berørt av veien i seg selv, men Jakobsen tror det vil åpne for nedbygging av arealer.

– Jeg har 20-30 mål på vestsiden av husene her som ligger til Walland-feltet som jeg er totalt avhengig av. Jeg er redd for at presset mot dem kan bli så stort for nedbygging.

Han håper derfor at politikerne går for 0+-versjonen som blir å ruste opp veinettet på Åkra. Det er der han mener skoen trykker mest, og han forteller at han merker lite til trafikk på dagtid i området.

– Det er logistikken og det visuelle jeg har problemer med i forhold til veien. Hele Ådland blir rævkjørt etter min mening, sier han.

Bonde Nils Magne Jakobsen.

Går utover dyrket mark

Lørdagens befaring ble arrangert av Bjarte Mjølhus, Gunnar Mikkelsen og Hein Berdinesen og et av punktene på veien var hos Edvar Kalstø som driver et småbruk på Ådland.

Hvis omkjøringsveien begynner ved Ådland, så får Kalstø veien diagonalt over garden sin.

Han sliter med det samme som Jakobsen; det blir tungvint å komme seg over med dyr, samt dyrket mark.

– Det er dyrket mark som forsvinner. Jeg får jo problemer med å skaffe nok mat til egne dyr. Men også det at du får trafikk helt oppi gardstunet. Det blir så tungvint at jeg må sannsynligvis begynne å kjøre med dyrene, som blir mye mer arbeid, sier han fortvilet.

Likevel er det håp. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) svarte at selv om de godkjenner omkjøringsveien, blir kommunen og Statens Vegvesen bedt om å se på den sørlige delen på nytt.

– For oss så er det en kjempenyhet. Men vi har jo litt vondt for de lengre nord. De får jo ikke nytte av det vedtaket. Men for oss vil det være helt topp, sier han.

Agnar Didriksen, her med Hein Berdinesen og SVs Odd Magne Hansen.

Vil rasere naturen

Befaringen, bestående av nysgjerrige, bønder, initiativtaker og politikere, møter bonde Agnar Didriksen på brua over Ånå sør for Håstø Sementstøperi.

Etter et kort foredrag blir han med videre til Mariaskogen – et område han også disponerer, men ikke eier – en drøy kilometer nordover. For å komme dit må en ned til Åkra sentrum og hovedveien før en tar av mot Tjøsvoll Øst, noe han poengterer videre.

– Vi må få veier i sentrum som fungerer. Du må til hovedveien for å komme utav Åkra. Det er litt trist, men det er en politikk som har vært i alle år, sier han.

Området rundt Mariaskogen har han prøvd å beskytte.

– Garden min får problemer hvis veien kommer, da det ikke er nok driftsgrunnlag etterpå. Men så er det naturgrunnlaget. Vi har gjort store forsøk på å beskytte den naturen som er. Vi har gjerdet inn spesialområder. Så kommer de med en vei som de vil legge tvers over disse områdene. Etter min mening er det galskap. Når det ikke er bruk for veien engang så blir det bare dumt, avslutter han.

Edvar Kalstø ser at det kan bli vanskelig å drifte gården hvis omkjøringsveien kommer med den søre delen.
Her vil det komme et 15 meter høyt toplans veikryss.