Vurderer å øke skoletimene fra 45 til 60 minutter for elevene i Karmøy – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Åkra Ungdomsskole
Arkivfoto: Åkra Ungdomsskole

Vurderer å øke skoletimene fra 45 til 60 minutter for elevene i Karmøy

Karmøy kommune har sendt ut forslag på høring om å forlenge timene i barne og ungdomsskolen fra 45 til 60 minutter. Ut fra en totalvurdering på tilbakemeldingene fra skolene i kommunen vil ordningen bli innført fra høsten av, dersom den blir vedtatt.

– Når vi nå ser på endring så ser vi på hele situasjonen og timeplanen for å få en god skoledag, sier skolesjef i Karmøy, Lars Inge Svalland.

Lengre skoledager

Høringsfristen er satt til 24 januar og deretter vil kommunen ta en beslutning på om den nye ordningen blir iverksatt. Svalland opplyser at det ikke er snakk om å øke det totale timeantallet for elever og lærere, men at både start og sluttider kan bli endret. Dermed kan det bli aktuelt for elevene å få lengre skoledag enn man har hatt frem til nå.

– I forslaget ligger det an til at elevene har lik start som nå, men at sluttidene varierer. De gjør de i dag også, sier skolesjefen.

Ikke økonomiske motiv

Han viser til at flere skoler ellers i landet har innført timer med 60 minutters varighet.

– Tysvær er blant kommunene som har hatt dette i flere år, sier han.

I følge Svalland skal det ikke ligge økonomiske årsaker til grunn for at man ønsker å endre skoletimene, men å tilpasse situasjonen til det beste for elevene og undervisningen.

– Vi ser at 45 minutter er litt for kort i undervisningen og at flere skoler har løst dette med 90 minutters økter. Andre har hatt 90 minutter hele tiden, sier han.