«Allergien mot å kjøre gjennom Åkrehamn er i ferd med å gi ei stor blemme i Åkramarka» – Hnytt

Siste:

Illustrasjonsbilde. Foto: Statens Vegvesen.
Illustrasjonsbilde. Foto: Statens Vegvesen.

«Allergien mot å kjøre gjennom Åkrehamn er i ferd med å gi ei stor blemme i Åkramarka»

LESERINNLEGG: I Karmøynytt 16. januar skriv Ragnar Laugen at Åkrehamn og øya for øvrig sliter med ein veg som har vært uendret i generasjoner og bruker dette som argument for å bygge ny omkjøringsveg. Men omkjøringsveg er jo også ein vegplan som har vært på øya i generasjoner , riktignok med diverse justeringar, men planen er langt fra ny!
Han viser også til at KMD har kommet til at samfunnsnytten ved ein omkjøringsveg med alt. 3, veg tyngst. Pr i dag arbeider SVV med å sjå på ein mulig alt3 redusert , fordi KMD meinte at kost / nytte ikkje var forsvarlig for søre del av omkjøringsvegen. Altså var ikkje grunnlaget for dagens plan tilstede i følge KMD sine føringar. Så her er det kanskje lesemåte som avgjer?

LES OGSÅ: «Omkjøringsveien og bompenger igjen»

Han viser også til skandaleprosjektet Nordøyvegen som sprekker i alle økonomiske kalkyler og det er også difor den har vært stoppet kort tid etter første spadetak og det blei klart at første sprekk var på over 1 milliard. Dei har da også brukt rundt 250 millioner bare på planlegging mot våre 40 million til no. Om det er slike prosjekt vi skal sammeligne oss med er eg usikker på – men det eg er sikker på , det er at om vi skal ta kostnaden ved vegutbyggingen og dele den på alle innbyggere i kommunen – både på øya og på fastlandet, så må også heile prosjektet kalkuleres inn og da er vi raskt oppe i rundt 3 milliard som eit minimum og da blir også prisen pr innbygger ein heilt annen.
Så trekker han fram eit eksempel på eit hus og det å spare til dette. Han meiner at karmøybuen har spart til omkjøringsvegen i 10 år og har samlet inn 760 millioner i eigenkapital, men så er altså minst 683 millioner allerede brukt opp på andre prosjekter og fortsatt skal omkjøringsvegen planlegges for enda nokre titalls millioner, så denne sparsommelige husbyggeren sitter pr i dag med ein eigenkapital til omkjøringsvegen på ca 5 prosent etter 10 års sparing! For å finne dei pengene som manglar så må han spare alle inntekter i 8 år for å finansiere planen sin. Men planen er jo bare å bygge taket – ja for omkjøringsvegen begynner jo i feil ende , så det er hustaket som bygges. Videre skal han bygge boligetasjen som trinn 2 og kjeller som trinn 3 – alt dette uten å vite om han får byggetillatelse… For min del virker det som om denne husbyggeren som ikkje ein gang eig tomta, har manglende kunnskap om vanlig framgangsmåte for husbygging…

Men om han bygger heile huset og ikkje bare eit tak – så vil det koste minst 3 milliard å finansiere og det med ei inntekt på 80 million i året. Da må han bruke alle sine inntekter dei neste 40 åra på å finansiere drømmehuset sitt – det kan raskt bli eit dyrt luftslott!

I mellomtida vil det ikkje være penger til å utbetre andre trafikkproblemer i kommunen. Ingen andre vegprosjekt vil kunne sjå dagens lys dei neste 40 åra – og er det noko vi veit, så er det at behovet for veg og vegstandard endrar seg heile tida. Vegnettet i Åkrehamn treng sårt om å bli oppgradert , men med løysningen som inkluderar omkjøringsvegen , så må disse settes på vent i minst 40 år – om vi ikkje aukar bompengetaksten. Eg meinar at under slike forhold er det på tide å melde seg på «luksusfellen» for å be om hjelp.

 

Hilsen

Agnar Didriksen

Bonde og vegmotstandar