Frykter arbeidet på Avaldsnes kan stoppe opp – Hnytt

Siste:

Geir Toskedal.
Geir Toskedal.

Frykter arbeidet på Avaldsnes kan stoppe opp

Kommunen behøver ny reguleringsplan for det historiske området på Avaldsnes. Geir Toskedal frykter at det kan ta flere år for det er på plass.

AVALDSNES: Den forrige reguleringsplanen for Avaldsnes er fra 2000 og er gått ut på dato.

– Der ligger ingenting om ruinen eller om de nye planene, så derfor er vi i gang med å skrive bestilling for hva den reguleringsplanen skal inneholde. Vi må si neo om låven, ruinen, parkering, adkomst, turister, trafikk og universell utforming. Alt mulig skal inn i den, og den vil være veldig omfattende, forteller Geir Toskedal, som legger til at arbeidet med reguleringsplanen skal lyses ut på anbud.

Det håper kommunen å få gjort i januar/februar.

– Det haster, sier han, og tilføyer at han er redd for at det vil ta minst et år, og kanskje flere.

– Er du redd for at det kan stoppe opp?

– Ja. Reguleringsplanen er en flaskehals og kan bli en propp i systemet. Det er et prioritert område. Nå har vi god kontakt med Riksantikvaren, kulturmyndigheter og Opplysningsvesenets fond. De er med på møter og de har gitt oss nødvendige dispensasjoner hele veien, men presiserer at reguleringsplanen må komme, forklarer han.

Reguleringsplanen på Avaldsnes er budsjettert med 0,5 millioner kroner.

Mye som skjer

På det historiske området på Avaldsnes er det mye som skal skje fremover, og samlet i budsjettet for 2019, samt økonomiplanen fra 2021-2024 er det lagt inn totalt 42,74 millioner kroner.

2,7 millioner av dem ble brukt til driftsbygningen og uteareal.

– Det gir oss eiendomsretten over låven som ikke lenger er i bruk til landbruk. Kommunen har ikke utredet nøyaktig hva den kan brukes til, men det er mange ønsker om det, sier Toskedal, som selv har sine ønsker.

– Vi bør ha mer kontorplasser for det er sprengt på historiesenteret. I tillegg må vi ha verksted og lager for leirskole og historiesenter. Det kan også tenkes at noe av arealet kan brukes til utstilling, og det kan også tenkes at det kan bli et kystpilgrimssenter på sikt, sier han.

Taket på langhuset må også fikses, og det er lagt inn 2 millioner for det. 240.000 kroner er lagt inn til grindbygg.