Her må barna krysse trafikkert skolevei uten gangfelt – Hnytt

Siste:

Espen Sørensen viser området der han mener det bør tilrettelegges en overgang.
Espen Sørensen viser området der han mener det bør tilrettelegges en overgang.

Her må barna krysse trafikkert skolevei uten gangfelt

Ved de nye boligområdet på Krossnes på Vormedal er det ingen fotgjengerovergang eller tilrettelegging der skolebarn og andre kan krysse veien på en trygg måte. Foreldre er bekymret over situasjonen og håper kommunen tar tak i forholdene.

VORMEDAL: Mens det ene boligprosjektet etter det andre realiseres på nedsiden av Snikveien på Vormedal er det lite som har skjedd med veisituasjonen i området de siste årene.

Fra utkjørselen til byggefeltet ved Krossnesvegen og er det ingen markert overgang for myke trafikanter som skal over veien. Nå sender Espen Sørensen en bekymringsmelding over manglende overgang for barn og andre som skal ferdes over den trafikkerte veien når de skal på skole eller med foreldre i barnehagen.

– Mange biler stopper ikke når folk skal krysse denne veien. Samboeren min holdt på å bli påkjørt mens hun gikk her med barnevogn, forteller to-barns faren.

Håper på tiltak

Familien flyttet hit for rundt fire år siden og ser at det er en konstant trafikkøkning i området, i takt med storstilt boligutbygging på begge sider av veien. Nå mener Sørensen at det er på høy tid at kommunen tar tatt og sørger for at det blir etablert en fotgjengerovergang med tydelig skilting og belysning. Han viser i tillegg til at det er etablert busstopp på begge sider av veien, uten at noen tenkte på at passasjerene vil ha behov for å passere veien.

– Jeg vet at folk på Vormedal er opptatt av dette og håper at kommunen kan gjøre noe med situasjonen, sier han.

På begge sider av veien er det tilrettelagt busstopp. Men ingen markering over steder der passasjerene kan krysse veien.

Ny vurdering

Selv har Espen Sørensen tatt kontakt med Karmøy kommune for å høre om det er mulighet for å få til et fotgjengerovergang. I en e-post legger han samtidig frem behovet for en gangsti nedover Krossnesvegen hvor nye boliger er i ferd med å ferdigstilles. I svaret han har fått fra kommunen åpnes det  opp for at det kan bli aktuelt å se på situasjonen.

– «Vi har tidligere vurdert behov for gangfelt her, men ikke funnet grunnlag for etablering. Dette skyldes at et gangfelt ikke er et trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak. Dersom gangfelt skal etableres må det være et visst antall fotgjengere i makstimen i forhold til trafikkmengden. Vi vil imidlertid vurdere dette på nytt da vi er klar over at det skjer mye utbygginger i dette området for tiden», heter det i svaret han har fått fra Hilde Cathrine Pettersen som er rådgiver samferdsel og sykkel i Karmøy kommune.

Dårlig opplæring

Sørensen setter pris på signalet fra kommunen om at situasjonen skal vurderes på nytt. I mellomtiden mener han barna kommer dårlig ut når det gjelder å lære seg hvordan man skal ferdes i trafikken.

– Det er mye lettere å lære en liten unge å gå over et gangfelt enn å måtte springe over veien der de kan. Det hadde hjulpet mange om vi kunne få dette på plass så fort som mulig, sier han.

Etter at unger syklet ned denne bakken og rett ut i Snikveien ble det satt ut betonghindere i et forsøk på å unngå ulykke.