Satser stort på nye arbeidsplasser i Kopervik sentrum – Hnytt

Siste:

Slik er det foreløpige skissene for hvordan Kopervikparken Maritime Cluster vil se ut fra innsiden.
Slik er det foreløpige skissene for hvordan Kopervikparken Maritime Cluster vil se ut fra innsiden.

Satser stort på nye arbeidsplasser i Kopervik sentrum

Saga Subsea har kjøpt seg inn i bankbygget i Kopervik og etablerer et maritimt cluster med opp mot 40 nye kontorplasser.

NÆRINGSLIV: I de tidligere banklokalene er arbeidet i gang med å etablere Kopervikparken Maritime Cluster som skal bli en næringsklynge for den maritime næringen.

Daglig leder i Saga Subsea, Einar Tollaksvik har allerede sikret seg kontorplass i 3. etasje og skal flytte deler av administrasjonen i selskapet fra Killingøy i Haugesund til lokalene i Kopervik. I tillegg til det tidligere bygget til SR-bank, investerer Saga Subsea samtidig i det gamle postbygget og brannstasjonen og vil dermed få en eierandel på rundt 20 prosent i hele kvartalet.

– Når vi velger Kopervik sentrum er det helt bevisst. Alt ligger til rette for å få til det vi ønsker i forhold til infrastruktur og fasiliteter, sier han.

Einar Tolllaksvik håper satsingen vil bidra til å gi Kopervik sentrum et løft.

Stavangerselskap vurderer Kopervik

Tollaksvik mener Kopervik er en helt ideell by å bygge opp en maritim klynge og viser til de lange tradisjonene stedet har innenfor den maritime næringen. Han mener byen med sine kafeer, handelstilbud og gå-avstand til alle tjenester vil være attraktiv for ansatte i flere selskaper. Han sier interessen allerede er til stede fra selskaper utenfor Karmøy om å etablere seg her. 

– Det er snakk om to selskaper som er Stavanger-baserte, og det er snakk om store selskaper som er interessert i dette sier han uten å ville røpe hvem det dreier seg om.

Moderne fasiliteter

Han håper å ha landet første kontrakt før jul og har både planer og tegninger klare for hvordan kontorplassene skal legges til rette.

– Vi legger opp til et industrielt, maritimt og moderne miljø. Her blir det store glassfasader og kombinasjon av lukkede kontorer og åpent landskap, forklarer han.

– Det er viktig at kontorene er attraktive for dem som kommer hit og dagens interiør skal få et løft, legger han til.

I loftsetasjen i det tidligere bankbygget planlegges en egen kurs-avdeling.

Attraktivt

Mange lokale konsulenter jobber mot oljeselskaper og subsea-kontraktører i Stavanger. Ett av målene med clusteret er å samle folk som i dag enten har hjemmekontor eller som dag- og ukependler til arbeidsplasser i oljebyen. I kontorlokalene legges det til rette for at arbeiderne får et kollegialt felleskap og fasiliteter med blant annet kurs og konferanserom. Han tror miljø som dette vil være særlig attraktive i den aktuelle bransjen fremover.

– Nå som markedet, særlig i oljebransjen har økt aktivitet vil det bli ekstra viktig for selskapene å beholde folkene sine. Det blir mer jobbtilbud der folk vil vurdere å hoppe av for å jobbe nærmere hjemmet. I en slik situasjon vil det bli mer attraktivt for bedriftene å tilby den ansatte et kontor her som alternativ til å sitte på Forus, mener han.

Fra det tidligere banklokalet har Tollaksvik panoramautsikt til sentrumsgatene.

.– Personlig gevinst

I de tidligere banklokalene i 2. etasje har kontoret panoramautsikt mot sentrumsgatene og parken. Tollaksvik håper etableringen deres vil bidra til å skape enda mer aktivitet i byen og handelsgatene.

– Her kan vi bidra til å skape arbeidsplasser og aktivitet. Den personlige gevinsten for min del er at vi får bidra til å gi Kopervik et løft, sier han.

aga Subsea har kjøpt seg inn i hele kvartalet, og blir medeiere i både den gamle brannstasjonen, bank- og postbygget i Kopervik.