Nå er veistrekningen Bygnes-Søylebotn åpnet – Hnytt

Siste:

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fikk æren av å åpne strekningen.
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fikk æren av å åpne strekningen.

Nå er veistrekningen Bygnes-Søylebotn åpnet

Klokken 11.00 i formiddag fikk veistrekningen Bygnes - Søylebotn sin offisielle åpning.

KOPERVIK: Utbedringen av den 1150 meter lange strekningen startet i juni 2017 og har kostet 83 millioner kroner.

Prosjektet omfatter delvis ny vei og bygging av ny gang- og sykkelvei fra Bygneskrysset til Østrembruvegen, og ordfører Jarle Nilsen var på plass tirsdag formiddag for å ta del i åpningen.

– Dette er på høy tid. Jeg vet at det er folk som bor her i området som har jobbet for utbedring av veien i 25-30 år. Det har vært en ulykkesbelastet strekning, så nå håper vi at når vi får denne tidsriktige og moderne veien på plass at vi både får en trygg trafikkavvikling her for de som kjører bil og ikke minst for de som er gående og syklende, sier Nilsen.

I løpet av anleggsperioden er det sprengt 20.000 kubikkmeter med stein og like mye masse er skiftet ut. Det er bygget 700 meter med natursteinmur og 400 meter med støyskjerm.

Prosjektet er helfinansiert av Haugalandspakken.

Kom syklende

Nilsen og resten av administrasjonen, samt fylkesordfører kom syklende til åpningen på el-sykler.

– I dag lanserer vi det nye elsykkeltilbudet i Karmøy kommune. Vi skal stimulere til at flere skal bruke sykkel i det daglige, og da er det viktig at kommunens ansatte går foran som et godt eksempel, forteller Nilsen.

– Kjekt?

– Ja, og når det er elsykkel så går det litt fortere enn vanlig. I tillegg hadde vi litt medvind så da gikk det ekstra, ekstra fort, avslutter han.

Ordfører Jarle Nilsen og administrasjonen kom syklende til veiåpningen.