River sykehjemsbygget til fordel for nytt i Skudenes – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen viste frem de over 1.000 signaturene fra skudenesbuen.
Ordfører Jarle Nilsen viste frem de over 1.000 signaturene fra skudenesbuen.

River sykehjemsbygget til fordel for nytt i Skudenes

Vant frem med 26 stemmer.

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Krf og Sp:

Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgns omsorgsplasser som tidligere vedtatt i plan for heldøgns omsorgstjenester i Karmøy kommune.

  1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og åtte heldøgns omsorgsboliger i Skudeneshavn. Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn.
  2. De resterende 60 heldøgns omsorgsplassene i planperioden planlegges oppført på Spanne.
  3. Hovedutvalget for helse og omsorg holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektene.
  4. Ferdig forslag til prosjekt legges frem for kommunestyret for endelig investeringsbeslutning.
  5. Finansiering av de 100 nye heldøgns omsorgsplassene fremgår av budsjett og økonomiplan 2019-2022. Under bolig med 223 millioner kroner + statlige tilskudd på 165.2 millioner.

POLITIKK: Med en konvolutt med over 1.000 underskrifter fra skudenesbuen i hånden startet ordfører Jarle Nilsen saksbehandlingen om sykehjemmet i Skudenes.

Høyre, anført av Tor Kristian Gaard, startet ballet med å så tvil om mulighetsstudien som er fremlagt.

– Det er fullt mulig å rehabilitere dette. Det er urovekkende at en går til rivingsvedtak, sa Gaard, og pekte blant annet på rådmannens utfordringsdokument.

– La det ikke bli et historisk feiltrinn

Helge Thorheim (Uav) er forundret over arkitekten, og slet med å finne en anbefaling om nybygg.

Jan Birger Medhaug tok så ordet og spurte ordføreren om hvordan en har kommet i denne situasjonen.

– Vi har en historisk mulighet til å få til noe ekstraordinært. I Skudenes kan vi få både sykehjem og omfattende omsorgshotell der vi kan få en dynamikk i eldreomsorgen. La det ikke bli et historisk feiltrinn.

LES OGSÅ: Vil ha nytt sykehjem i Skudenes

Ressurs til Skudeneshavn

Senterpartiets Tor Asle Grønningen fikk ordet etter Medhaug, og fortalte at de har behandlet saken i partiet.

– Vi støtter vedtaket fra formannskapet (forslaget til Ap, KrF). Jeg har tvunget meg fram til at det er den beste løsningen, sa Grønningen og la til at det ikke er en god bygning å bygge om hvis en skal ha dagens standard.

Jan Birger Medhaug.

Gaard føler seg lurt av administrasjonen

Uavhengig kommunestyrerepresentant Susan Borg gikk så på talerstolen og ønsket at salen tar lærdom av saken og prosessen.

– Debatten burde vi tatt for lenge siden. Alt er i feil rekkefølge. Vi har allerede flyttet beboerne til Vea. Jeg har også registrert at det var noen som hadde det veldig travelt med å få dem dit, sa Borg, og pekte også på dårlig kommunikasjon med både beboerne og politikerne.

– Jeg anbefaler dere alle å tenke dere godt om, for her er det en avgjørelse for fremtiden, la hun til.

Gaard tok så ordet og stilte følgende spørsmål til Borg:

– Jeg føler meg lurt Føler du deg lurt av administrasjonen, Borg?

Hun gikk på talerstolen og svarte:

– Ordfører, som flere har antydet her i dag, så er det helt klart at noen har ønsket at en skal få en annen vending i saken enn det som faktisk hele kommunestyret var enige om, at det skulle være et sykehjem. Det er faktisk ikke det som er blitt lagt frem av rådmannen. Jeg føler meg til dels lurt, ja, sa hun.

Tor Kristian Gaard.

Trodde det var gledens dag

Anne Ferkingstad (Ap) fortalte fra talerstolen av hun ble overrasket at ikke alle ble glade da saken var oppe i formannskapet, og at det var mange som ville beholde det gamle.

– Jeg trodde det var en gledens dag i Skudenes. Jeg ser for meg et sykehjem på bakkenivå. Et bygg som tilfredsstiller alle lovkrav. Et bygg som skal romme dagens og morgendagens behov med plass til offentlighet og frivillighet. Det er ikke bygget som gjør omsorgstjenester. Det er det som skjer inne. Jeg håper at det som skjer i Skudenes gjør at det blir en god plass å bo, men det skal også være en god plass for de ansatte, sa Ferkingstad.

Hun fortalte at det har vært vanskelig å rekrutterer sykepleierkompetanse i Skudenes, og tror nybygg vil gjør det til en mer attraktiv plass.

Avviser lureri

Kristelig Folkepartis Leif Malvin Knutsen grep muligheten til å påpeke at det er tilstrekkelig økonomi til nytt sykehjem, og reagerte på antydningene som kom frem i løpet av debatten om lureri.

– En slik antydning vil jeg på det sterkeste avvise, sa han.

Høyres subsidiære forslag om å styrke bygget slik at det kan bygges en etasje til, samt at en går i gang med å erverve området øst for dagens bygg, ble omgjort til et oversendelsesforslag og sendt til formannskapet.

Saken oppdateres.

Leif Malvin Knutsen fra KrF.