Nå skinner det av kirkene igjen – Hnytt

Siste:

Kirkeverge Kjetil Osnes Bøe er godt fornøyd med oppgraderingen av Norheim kirke.
Kirkeverge Kjetil Osnes Bøe er godt fornøyd med oppgraderingen av Norheim kirke.

Nå skinner det av kirkene igjen

Både Norheim og Åkra kirke har den siste tiden vært gjennom omfattende utvendig rehabilitering. Nå skal enda flere kirker i Karmøy få sårt tiltrengt oppgradering.

NORHEIM: I disse dager gjøres siste finpuss på utsiden til Norheim kirke, etter at fasaden har gjennomgått en omfattende rehabilitering i løpet av høsten.

De fleste som besøker eller passerer kirken har fått med seg at bygningsmassen har fått flere malingsstrøk og lyser opp med sin hvitfarge i de mørke desemberdagene. Det som er minst like viktig er at rust-sprengningene som rammet bygningsmassen over mange år nå har blitt utbedret.

– Da kirkene ble bygget her og på Åkra var det slik at armeringsjernet ble lagt for langt ut. Men med så mye saltinnhold som vi har i vårt klima så utviklet rust-sprengningene seg raskt, forklarer kirkeverge Kjetil Osnes Bøe.

Omfattende

Han forteller at Åkra kirke har vært ekstra hardt rammet av rust-problematikken i betongkonstruksjonen og at man i forbindelse med rehabiliteringen har hugget ut armeringsjernet og foretatt omfattende betong-rehabilitering.

– Om vi bare hadde malt fasadene så hadde problemene bare utviklet seg, sier han.

I tillegg til maling og fjerning av rust har kirken på Åkra fått nytt dekke på den flate delen av taket, i tillegg til at det er blitt gjort en del blikkenslagerarbeid.

Ved Åkra kirke har man utført omfattende betongarbeid på fasaden i forbindelse med rust-sprengning. Også det flate taket har fått nytt tekke.

Kostbart

Utbedringen av de to kirkene har kostet rundt seks millioner kroner og ble blant annet finansiert gjennom en ekstraordinær bevilgning på 2,5 millioner i kommunebudsjettet. Resten av pengene er hentet fra diverse omprioriteringer som er foretatt i Karmøy kirkelig fellesråd.

Sang av glede

En som av dem som er ekstra godt fornøyd med at kirken fremstår i ny drakt, er sokneprest i Norheim menighet, Geir Styve.

– Under den forrige Gudstjenesten åpnet vi med sangen «Kom til den hvitmalte kirke», ikke den grå-sprengte, sier han med et smil om munnen.

– Den ser veldig fin ut og det er flere som har sagt at det er kjekt å se at arbeidet er blitt gjort, sier han.

Når arbeidet med Ferkingstad kirke starter på nyåret skal det vurderes om hele tårnet skal tas ned.

Flere prosjekt

Det har lenge vært en kjent sak at en lang rekke av kirkene i Karmøy har behov for omfattende rehabilitering. I mai skrev Karmøynytt om Åkra Gamle kirke som har lekkasjer i taket og som sliter med fuktproblemer. Så langt er det ikke funnet penger til å gjøre noe med dette. Men på Ferkingstad gjøres det klart for utbedringer.

– Ferkingstad står for tur rett over nyttår. Der skal tårnet rehabiliteres kraftig. Der er det snakk om råte og fuktskader, sier kirkevergen.

Her kan det bli snakk om å ta ned hele tårnet i forbindelse med reparasjonene, men dette er ikke helt avklart enda.

I tillegg til dette er det planlagt at det skal gjennomføres omfattende utbedringer av taket på Falnes kirke i 2020.

– Valuta for pengene

Utbedringene av disse kirkene kommer i tillegg til det pågående arbeidet med Avaldsnes kirke hvor man bruker over 30 millioner kroner på blant annet muring, kalking av vegger og tømmerarbeid på bygningsmassen. Totalt sett har det skjedd mye når det gjelder rehabilitering av kirkene i kommunen etter at Osnes Bøe tiltrådte jobben for rundt to år siden.

– Da jeg begynte i jobben i 2016 fikk vi utarbeidet tilstandsrapporter hvor det ble satt opp hvor man burde prioritere, hva som var mest prekært og så videre. Dette har hjulpet veldig da vi hadde et godt grunnlagsmateriale både i forhold til totalkostnad og estimat for de ulike tiltakene. Når man har dette på plass er det lettere for kommunen å se hva de skal bevilge og i tillegg enklere for fellesrådet å gjøre prioriteringer, sier han.

Osnes Bøe er ikke i tvil om at investeringene kommunen har gjort på de lokale kirkene vil svare seg.

– Nå kan man se at når det blir bevilget midler til Karmøy Kirkelige fellesråd så får man valuta for pengene, sier han fornøyd.