«Et omsorgssenter for alle» – Hnytt

Siste:

Skudenes bu- og behandlingsheim
Skudenes bu- og behandlingsheim

«Et omsorgssenter for alle»

Et frieri fra Høyre, skriver Cristian Falnes i Karmøynytt fredag 7. desember. Det må jo bety at han ser Høyres forslag som en bedre og mer ambisiøs løsning for Skudenes og søre delen, og at også arbeiderpartiet forstår at Høyre forplikter seg på et fremtidsretta omsorgssenter for alle.

MENINGER: Det er alltid en fordel å ha mest mulig kunnskap om sakene før en blir for bastant. Å renovere bygget er det som raskest kan gjennomføres og hvor vi unngår de betydelige miljøutfordringene som rivning av en betongbygning av slike dimensjoner vil representere. I tillegg vil vi bevare et signalbygg som ifølge fagligheten har 50 – 70 år igjen av byggets beregnede levetid. Muligens betydelig mer. Å få kunnskap om hvordan vi kan få mest mulig omsorg og flest mulig tjenester ut av dette anlegget, er av største viktighet.

LES OGSÅ: «Arbeiderpartiet setter pasienter, pårørende og ansatte fremst i Skudenes»

For Karmøy Høyre er det viktig å gripe den historiske muligheten vi nå har til å samle ulike aktiviteter og funksjoner i dette flotte bygget og virkelig ta ut byggets kvaliteter og potensiale. I arkitektens rapport heter det m.a. at bygget er godt planlagt for sykehjemsdrift og at det legger grunnlaget for meget effektiv drift. I tillegg til sykehjem ser vi for oss muligheten for å etablere omsorgshotell, dagsenter og kafeteria med mulighet for middagsservering m.v.

I saksdokumentene fremstår det som et problem at det vil være store «overskuddsarealer» ved å benytte dagens bygg.  For Høyre representerer dette tvert imot store muligheter for å etablere et virkelig omsorgssenter hvor en kan vurdere å samle flere funksjoner som frivillighetssentral, bibliotek, legesenter andre offentlige eller private/frivilligheten som sammen kan etablere en felles sosial arena.

Høyre ønsker å benytte denne situasjonen til å lage det beste omsorgssenter, en sosial arena for alle og et sted med tiltak og tilbud for de mange. Vi ønsker ikke en minimumsløsning og tror heller ikke på det «spareperspektivet» Christan Falnes presenterer på vegne av Karmøy AP. Det vil alltid være viktig for Høyre å finne de beste løsningene samtidig som offentlige midler skal brukes på aller beste måte, men det kan stilles en rekke spørsmål med de økonomiske vurderinger som her dras frem.

I Høyre er overbevist om at vi får mest igjen og flest tjenester ved å satse på å ta hele bygget i bruk også i fremtiden og ikke prøve å mane frem et bilde hvor «det beste blir det godes fiende».