Skeptisk til Høyres forslag om å rehabilitere sykehjemmet i Skudenes – Hnytt

Siste:

Christian Falnes (AP).
Christian Falnes (AP).

Skeptisk til Høyres forslag om å rehabilitere sykehjemmet i Skudenes

Christian Falnes (AP) stiller seg kritisk til Høyres forslag om en lett oppussing av sykehjemmet i Skudenes.

SKUDENES: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har flertall på sitt forslag om å rive sykehjemmet i Skudenes og bygge nytt.

Høyres forslag om å bevare bygget og se på en rehabilitering har fått medfart i byen, og tirsdag denne uken ble det levert inn 1.150 underskrifter til ordføreren for å beholde bygget.

Arbeiderpartiets Christian Falnes er kritisk til forslaget fra Høyre.

– Jeg tror skudenesbuen er redd for at bygget blir revet og at det ikke kommer noe nytt, og at det kommer til å ta lang tid, og derfor vil beholde det som er, sier Falnes.

Han er selv like gammel som bygget, og er enig at det er et forholdsvis ungt bygg. Likevel ønsker han å tenke langsiktig.

– Hvis du skal rehabilitere og legge til grunn for 30 år med drift så blir bygget 60 år gammelt. Det er slikt en må tenke. En kan ikke bare tenke fem år fremover. I min verden er det galskap å mene at vi skal beholde det bare for å beholde det. Det er jo ikke et hensiktsmessig og praktisk bygg, sier han.

– Men det er mange som har sterk tilknytning til det?

– Helt klart. Jeg var vel rundt fire år da jeg var oppe her og sang for de eldre. Moren min har jobbet her i 20 år, og ungdomsskolen ligger ved siden av. Jeg har tråkket mye i gangene selv og er godt kjent med bygget. Jeg ønsker derimot at de eldre og ansatte i Skudenes fortjener å få standard tilsvarende Vea sykehjem. Det koster mer å beholde bygget og det synes jeg ikke er fornuftig når vi kan få et nytt moderne bygg. I tillegg vil denne prosessen være raskere og de eldre kan flytte inn før. For meg er dette derfor en soleklar løsning, sier han.

Har fått reaksjoner

Falnes forteller at han synes saken er nesten på høyde med Skudenesferja med tanke på engasjement.

En av forkjemperne for å beholde sykehjemmet, Signe Solstad, har blant annet samlet over 1.100 underskrifter.

– Skudenesbuen er patriotiske og veldig engasjerte, sier han og forteller at det er mange som har snudd seg vekk på butikken etter at han fikk sitt leserinnlegg publisert på Karmøynytts nettsider fredag forrige uke.

– Heldigvis har debatten vært på et saklig nivå, og jeg håper at det fortsetter slik, legger han til.

– Det er en betent sak, kommenterer han.

Han ønsker likevel ikke å sitte i ro og la saken bli trenert, noe han frykter Høyre og Solstad kommer til å gjøre.

– Det tror jeg ikke en er tjent med, sier han og legger til at han ikke ser for seg at Høyres forslag er en god løsning.

– Fortjener ikke skudenesbuen en god standard, spør han.

Verste løsning med tanke på miljø

I mulighetsstudien skriver arkitekten at «den miljømessige konsekvensen av å rive byggets betongkonstruksjoner er stor. Det vil være et godt miljøtiltak å forlenge byggets levetid ved å gi bygget ny bruk etter at sykehjemsdriften opphører».

Falnes erkjenner at løsningen partiet har gått for er den verste miljømessig.

– Men når du ser alt i alt så er miljøperspektivet og skaden for miljøet så mye mindre kontra gevinsten av å bygge nytt. Det veier høyere, sier han og ønsker samtidig å utfordre entreprenøren som skal rive det om å komme med en god og miljømessig fremgangsmetode.

– Hvordan skal en forhindre at det skal skje igjen, å rive et 30 år gammelt kommunalt bygg?

– Det må jo bygges for fremtiden. Si at vi har behov for 32 sykehjemsplasser nå, og så ser vi om 10-15 år så trenger vi 20 til. Me det bygget som vi har i dag så er det nesten umulig å gjøre noe. Bygger vi et nytt så må det legges opp til at en kan bygge på det, sier han.

– Jeg tror vi kommer til å få en «knakande» god løsning. Jeg tror at det nye sykehjemmet og det nye området her kommer til å være en plass vi kommer til å være stolte av, avslutter han.

Ulike tilnærminger

Leder i Karmøy Høyre, Jan Birger Medhaug, ønsker å legge til grunn at de ulike partiene vil ha et godt tilbud, og vil tillegge begge parter gode motiver.

Det er likevel forskjellige tilnærminger på løsningen i Skudenes.

– I stedet for å bygge et lite og nytt og moderne sykehjem så har vi et etter måten nytt og mye større bygg som gir oss helt andre muligheter. Vi vil utrede det nærmere og se hvor mye mer omsorg kan vi få og hvor flere tjenester en kan få i et for så vidt godt bygg. Det er forsvarlig, sier Medhaug.

– Vi tror det er et betydelig potensiale til å få til noe helt unikt og vi er i en historisk anledning nå for å vurdere det. Det er muligheten vi ønsker å gripe. Det er det som det dreier seg om. Det er ikke snakk om å ha en annen standard på det. Vi skal gjøre så godt som overhode mulig og vi vil styrke tjenestetilbudet i dette området, fortsetter han.

Han ser ikke at en renoverer for bare fem år fremover.

– Når bygget bli estimert til i hvert fall 100 år og det er 30 år nå så er det ikke snakk om et perspektiv på fem år. Og hvis vi renoverer så er det virkelig for fremtiden. Vi må ikke devaluere hverandres perspektiv, men vi tilnærmer oss helt forskjellig, sier han, og stiller samtidig spørsmål ved de foreløpige kostnadsvurderingene, som viser at ombygging til sykehjem koster 114.684.000 millioner, mens et nybygg sykehjem koster 66.565.333 millioner som står i saksdokumentet.

I saksdokumentet står det også at «en ombygging av sykehjemmet vil kunne realiseres relativt raskt i forhold til en prosess som skal lede fram til et nybygg».

Det står også at et nybyggsprosjekt vil med stor sannsynlighet utløse en reguleringsprosess som tar tid å få gjennomført.

– Det raskeste er å komme i gang, og det er å renovere nå og få det ferdig og ta i bruk den økte kapasiteten, avslutter Medhaug.

Jan Birger Medhaug (H).