Henter inn 700 millioner kroner – Hnytt

Siste:

Administrerende direktør i  Solstad Farstad, Lars Peder Solstad. Foto: Kent Olsen
Administrerende direktør i Solstad Farstad, Lars Peder Solstad. Foto: Kent Olsen

Henter inn 700 millioner kroner

NÆRINGSLIV: Selskapet Dess Aquaculture som delvis er eid av Solstad Offshore, har besluttet å hente 700 millioner kroner i en rettet emisjon, skriver DN. Pengene skal gå til å finansiere bygging av skip.

I følge avisen er emisjonen rettet mot John Fredriksens Hemen Holding og Marine Harvest. Etter at pengene er hentet inn vil Marine Harvest eie 50 prosent av selskapet, Hemen Holding 30 prosent og Solstad Offshore 20 prosent.

Ingen løsning

DN melder samtidig at det ikke er noe nytt rundt dialogen Solstad Offshore har med sine långivere for å få til en løsning. For knappe to uker siden ba det Skudenes-baserte rederiet sine kreditorer om å få slippe å betale renter og avdrag på de fleste av sine lån. I følge avisen har rederiet så langt ikke klart å få kreditorene med på en løsning.