«Frem og tilbake - like langt» – Hnytt

Siste:

Ansvarlig redaktør i Karmøynytt, Øystein Merkesvik.
Ansvarlig redaktør i Karmøynytt, Øystein Merkesvik.

«Frem og tilbake – like langt»

LEDER: Fredag kom meldingen om kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt Karmøy kommune medhold i vedtaket i kommunedelplanen i 2016 om bygging av omkjøringsveien mellom Ådland og Veakrossen. Men alle som trodde at vedtaket betyr at det nå er grønt lys for å gå i gang med anleggsmaskiner må tro om igjen.

For vedtaket i Oslo inneholdt et stort MEN, noe som fører til at denne saken vil bli en gjenganger i lokalpolitikken i overskuelig tid. Departementet fastslår at deler av traséen kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når man skal vurdere trafikktall opp mot konsekvensene for naturmangfold, jordvern, kulturlandskap og friluftsliv. De ber derfor Karmøy kommune om å vurdere om deler av veien i sør bør droppes.

Som kjent er stemningen blant stadig flere politiske partier i Karmøy at hele prosjektet bør skrinlegges. Den andre delen holder fast på de opprinnelige planene. I tillegg har vi tidligere omtalt næringslivet i Åkrehamn som kun ønsker tilkjøringsvei i retning nordover, et alternativ som har flere likhetstrekk med argumentene til departementet.

Nå ber altså departementet politikerne i Karmøy om å finne en løsning som sørger for at prosjektet realiseres samtidig som landbruket og naturen skånes i større grad enn alternativet som foreligger. Det viktige nå er uansett at det ikke går prestisje den ene eller andre politiske retningen slik at prosjektet fortsetter å bli en kasteball mellom kommune, fylke og stat. Berørte grunneiere og gårdbrukere fortjener å få noe konkret å forholde seg til. Bilister som daglig betaler inn penger til veiutbygging bør få en avklaring på hva pengene deres går til.