Mer lønnsomt med større, faste stillinger – Hnytt

Siste:

Mer lønnsomt med større, faste stillinger

Sveio kommune har økt grunnbemanningen innenfor pleie og omsorg. Vikariater er omgjort til ni større, faste stillinger. Det har gitt svært gode resultater for både ansatte, brukere og budsjettet.
– Vi ser at trivselen øker og vi har fått mye mindre sykefravær. Vi har fått flere fagarbeidere på jobb, istedenfor å måtte ringe til vikarer som gjerne er ufaglærte og uerfarne. Vi ser også at regnskapet vårt går ned, sier leder for helse og omsorg i Sveio kommune, Ingunn Toft.
Se videoreportasje øverst i saken.