– Jeg er litt positivt overrasket – Hnytt

Siste:

Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen
Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

– Jeg er litt positivt overrasket

Gårdbruker Agnar Didriksen synes ikke løsningen på omkjøringsveien er bra, men stiller seg likevel positivt overrasket over at KMD peker på at en må vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig.

ÅKRA: Didriksen betegner vedtaket som en delseier, spesielt for bøndene sør, men for ham selv kommer veien fortsatt til å dele gårdsbruket hans i to.

– Jeg forventet ikke at de skulle omgjøre hele vedtaket. En delseier har vi fått. Nå gjenstår det å bli kvitt siste delen også, sier Didriksen.

LES OGSÅ: Departementet godkjenner omkjøringsveien

– Jeg er litt positivt overrasket over at de sier bortimot nei til å lage biten mot Ådland. Det var mer enn jeg hadde regnet med i denne omgangen, sier han videre.

Han viser til vedtaket der det står «departementet legger til grunn at Statens Vegvesen, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune, som del av videre reguleringsplanarbeid, gjennom utarbeidelse av flere alternativer vil konkretiserer og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap. Her vises det spesielt til behovet for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til nevnte verdier tilsier at denne delen bør utgå».

– Veldig dårlig løsning

Han mener løsningen vil fungere som en innfartsvei heller enn en omkjøringsvei, og ser få fordeler med den.

– Hvis de må gjøre det så er halve omkjøringsveien borte og biltrafikken blir kanalisert inn i sentrum igjen. Da er det ikke mye omkjøringsvei, og likevel så ødelegger den kystlynghei. Landbruket i sør blir beskyttet men omkjøringsveien er redusert kraftig, sier han, og stiller seg undrende til hvorfor en ønsker å bygge.

KMD skriver i sitt vedtak at «ivaretakelsen av kystlyngheien i den nordre delen av planområdet er tett forbundet med at landbruksdriften i den søndre delen opprettholdes».