Gleder seg over vedtaket om omkjøringsveien – Hnytt

Siste:

Daglig leder i Åkrehamn Vekst, Per Inge Eriksen.
Daglig leder i Åkrehamn Vekst, Per Inge Eriksen.

Gleder seg over vedtaket om omkjøringsveien

Daglig leder i Åkrehamn Vekst, Per Inge Eriksen, fryder seg over vedtaket til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det blir omkjøringsvei.

ÅKRA: – Det er viktig for Åkra sentrum og Veakrossen og Vea at det blir skikkelig veiforbindelse inn og ut derfra, sier Eriksen etter nyheten om at KMD opprettholder sitt vedtak fra 2016.

Nå håper han at prosjektet for fortgang på seg.

– Det viktigste er at det kommer ny vei. Om den kommer neste år eller om tre år betyr kanskje ikke så voldsomt mye, men det er viktig at det blir påbegynt slik at Coop Extra får bygget ut, og at det blir utarbeidet reguleringsplan for Veakrossen slik at de kan få en skikkelig veiløsning. De to tingene bør begynnes ganske kjapt i 2019, mener Eriksen.

Lanserte alternativ løsning

Så sent som 16. november i år stod Eriksen frem sammen med sentrale deler av næringslivet på Åkra og frontet en alternativ løsning til omkjøringsveien der en ønsket å droppe den sørlige delen av planen.

Nå kan det se ut til at de har blitt hørt, etter at departementet skriver følgende:

«Departementet mener derfor det i arbeidet med reguleringsplan er behov for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til naturmangfoldet, jordvern og friluftslivsinteressene tilsier at denne delen bør utgå.»

Det gleder Eriksen.

– Det viser jo at trafikken er voldsomt liten fra Ådlang mot Skudenes, mens trafikken mellom Vea og Åkra er mye større. Det er en gladdag at en endelig kommer videre slik at en kan få fortgang i saken. En har ventet lenge nok, og det har næringslivet også, avslutter han.