– Føler at de bruker ungene våre som ei brikke i et puslespill – Hnytt

Siste:

Evy Therese Magnussen, Hanne Ferkingstad Aarskog, Kai Morten Strand, May Helen Strand Therese Langåker og Judith Ferkingstad.
Evy Therese Magnussen, Hanne Ferkingstad Aarskog, Kai Morten Strand, May Helen Strand Therese Langåker og Judith Ferkingstad.

– Føler at de bruker ungene våre som ei brikke i et puslespill

Kyrkjebakken barnehage har ikke økonomi til videre drift og står i fare for å bli stengt. Nå ønsker Små Barnehager å ta over driften.

FERKINGSTAD: Foreldrene til ungene som går i Kyrkjebakken barnehage på Stol forteller om en trygg og god barnehage som har plass til 20 barn. Et lite miljø der de føler at de blir sett og hørt.

Nå står foreldre og barna i fare for å miste det tette miljøet i den soknerådseide barnehagen, og de føler at kommunen drøyer saken. Foreldrene har vært i samtale med barnehagesjef Bente Faltinsen der en har funnet løsning om nye barnehageplasser andre steder i kommunen med svarfrist den 10. desember.

– Vi føler at kommunen bruker ungene våre i et puslespill til å fylle opp sine egne barnehager, og vi føler at kommunen utsetter og utsetter til det ikke er noe annet alternativ enn at vi faktisk må flytte ungene våre. Det synes vi ikke er greit, sier Evy Therese Magnussen, som er både forelder og ansatt i barnehagen.

Tiden er knapp

Foreldrene har sjekket opp og kontaktet Små Barnehager AS, som stiller seg positive til å fortsette driften, men trenger driftstilskudd fra kommunen for å ta over.

Det har de fortsatt ikke fått svar på.

– Vi føler at ungene er glemt i og med at det drøyer så lenge. De trenger forutsigbarhet, forteller gruppen av foreldre som har møtt opp.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen.

Jobber med saken

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen, forteller at de fikk en henvendelse fra Små Barnehager AS den 26. november.

Etter det har de jobbet med saken, som nå er hos en jurist der spørsmålet er om det er en virksomhetsoverdragelse det er snakk om.

– De får svar i løpet av uken om det må politisk vurderes eller ei. Skal det behandles politisk så vil dette ta lengre tid, forteller Andersen, som legger til at en ser for seg at foreldrene skal få svar i løpet av inneværende uke, i god tid før 10. desember, som er svarfristen for foreldrene til å takke ja til ny barnehageplass et annet sted.

– Det er viktig at vi kan avklare før datoen, sier han.

At kommunen bevisst bruker ungene til de berørte foreldrene for å fylle opp i kommunens egne barnehager avviser han.

– Det er ikke vi som legger ned barnehagen. Det er styret i barnehagen som har tatt den beslutningen. Når det gjelder de barnehageplassene som ungene har fått tilbud om så er det bare en av ungene som er aktuelle for en kommunal barnehage, begynner Andersen.

– Det er ikke slik at vi nå gjør noe for å fylle opp private barnehager for at vi skal ha god økonomi. Det er ikke tilfelle. Det at vi gjør en vurdering av lovverket må vi gjøre før vi kan si at Små Barnehager kan drive videre. At vi skal sikre likebehandling av barnehager, sier han.

At kommunen har utsatt saken er han ikke enig i heller, og viser til at de ble kontaktet den 26. november.

– Det er ikke lenge siden vi har startet dialogen, men vi har samtidig sagt at vi skal svare på spørsmålet i forkant av 10. desember. Det er viktig for oss å avklare dette, og vi har ikke trenert eller drøyd tiden, avslutter han.