– Et være eller ikke være for Fjord Motorpark – Hnytt

Siste:

– Et være eller ikke være for Fjord Motorpark

Daglig leder i Fjord Motorpark, André Kidess, var svært lettet etter at Fylkesmannen i Rogaland avviste grunneierne sin klage.