Fylkesmannen avviste naboklagene: – Svært viktig beslutning til fordel for Fjord Motorpark – Hnytt

Siste:

André Kidess i Fjord Motorpark AS og Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark Eiendom AS.
André Kidess i Fjord Motorpark AS og Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark Eiendom AS.

Fylkesmannen avviste naboklagene: – Svært viktig beslutning til fordel for Fjord Motorpark

Fylkesmannen i Rogaland har vedtatt at Karmøy kommune hadde rett til å ekspropriere eiendommer til Fjord Motorpark. Dermed avviste de grunneiernes klage, melder Fjord Motorpark AS i en pressemelding tirsdag kveld.

– Klage ble sendt over til Fylkesmannen i begynnelsen av Februar 2018. Behandlingen har tatt lang tid, men det er gjennomført en grundig behandling. Fylkesmannen har behandlet alle deler av klagen i detalj, og dette danner et godt grunnlag for videre arbeid med Fjord Motorpark, opplyser André Kidess i Fjord Motorpark AS og Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark Eiendom AS.

– Veien har vært lang og tidkrevende. Dette er en svært viktig beslutning til fordel for Fjord Motorpark. Nå kan arbeidet med å realisere flerbruksanlegget startes opp igjen, sier de to.

Her er vedtaket fra Fylkesmannen:

Vedtaket fra Fylkesmannen