«Haugesund kommune budsjett» – Hnytt

Siste:

Arkiv

«Haugesund kommune budsjett»

– Vi mener at det må sette full gass på masseutskifting av Flotmyr slik at bygging av svømmehall kan komme i gang.

MENINGER: Haraldshallen har vært idrettssenteret i Haugesund gjennom 50 år. Idrettsparken har blitt utviklet rundt dette bygget. Haraldshallen rommer i dag mange flere idretter enn svømming og håndball. Disse idrettene er blant annet kampsporter, atletklubb og styrkeløft som holder til i bomberom i kjelleren.

Haraldshallen med svømmehall og idrettshall skal nå rives. Svømmehallen skal flyttes til Flotmyr.
Det er også vedtatt at Haraldsvang skole skal bygges ny eller rehabiliteres. Idrettsrådet har en visjon om at ny Haraldshall med ny Haraldsvang skole skal bli det nye hjertet i idrettsparken. Da må alle idrettene med.

For å få dette til må skolen og hallen integreres med hverandre slik at rom med felles funksjon kan brukes av alle fra tidlig morgen til sent på kveld.  Vi tenker da på inngangsparti, kantine, møterom, garderober etc. Dette vil kunne bli et naturlig samlingspunkt i idrettsparken og idrettsparken vil bli et av Norges beste plasser å arrangere mesterskap, cup og stevner for alle idrettene som holder til her.

Den rasjonelle måten å bygge dette på vil være å bygge svømmehall på Flotmyr først. Så rives hele Haraldshallen med svømmehall, bomberom og idrettshall. Haraldsvang skole kan da leie gymsal i for eksempel Vardhallen eller HIL- hallen. Ny idrettshall som skal bygges ved Vardafjell skole vil da sannsynligvis også være ferdig slik at Rival kan trene her.

Så kan ny integrert Haraldshall og Haraldsvang skole bygges i området der Haraldshallen står i dag.

Når vi leser politikernes forslag til budsjett og økonomiplan får vi ikke dette til å gå opp. Det legges nå opp til masseutskifting på Flotmyr i 2019 og byggestart for ny svømmehall i 2020 med ferdigstillelse i 2022. Samtidig legges det opp til bygging/ rehabilitering av Haraldsvang skole senhøstes 2019 med ferdigstillelse i 2022.

Dette medfører at det budsjetteres med bygging av svømmehall og Haraldsvang skole samtidig.
Vi ønsker en tilbakemelding fra politikerne på hva de tenker.

Har dere bestemt dere for å bygge ut og rehabilitere Haraldsvang skole der den står i dag før dere får inn tankene fra arkitektstudentene?

Har dere skrinlagt ideen om samlokalisering av ny Haraldshall og ny Haraldsvang skole?

Tenker dere at svømmehallen skal rives før ny svømmehall står klar?

Idrettsrådet tenker annerledes. Vi mener at det må sette full gass på masseutskifting av Flotmyr slik at bygging av svømmehall kan komme i gang. Ta tomta til svømmehallen først. Arbeid på resten av Flotmyr kan pågå samtidig som svømmehall bygges. Start opp detaljprosjekteringen av svømmehall nå slik at byggingen kan starte så snart masseutskiftingen er ferdig.

Start planleggingen av ny Haraldshall og ny Haraldsvang skole nå. Start rivningen av Haraldshallen så snart svømmehallen står ferdig og start byggingen av ny Haraldshall og Haraldsvang skole så snart byggegropa står klar. Da slipper vi midlertidig svømmehall og brakker for elevene ved Haraldsvang skole. Besparelsen kan brukes til å bygge et fremtidsrettet og integrert anlegg der vi får en ungdomsskole som ligger midt i Norges beste idrettspark for breddeidretten!