«Haugesund Høyre svarer på budsjettdspørsmålene» – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Harald Larssen Lønning, Gruppeleder Haugesund Høyre
Arkivfoto: Harald Larssen Lønning, Gruppeleder Haugesund Høyre
Foto: Privat/Haakon Nordvik

«Haugesund Høyre svarer på budsjettdspørsmålene»

– Har dere bestemt dere for å bygge ut og rehabilitere Haraldsvang skole der den står i dag før dere får inn tankene fra arkitektstudentene?

Høyre vil ikke konkludert på plassering av Haraldsvang skole før vi har sett alternativene, men tanken nå har vært å bygge der Haraldshallen er i dag. 

 – Har dere skrinlagt ideen om samlokalisering av ny Haraldshall og ny Haraldsvang skole?

Vi har satt inn midler til ny skole og hall med ferdigstillelse i 2022. Høyre ønsker samlokalisering. Kan ikke se at posisjonen har fremskyndet ny Haraldshall i sitt alternativ, så jeg er usikker på hva de tenker…

– Tenker dere at svømmehallen skal rives før ny svømmehall står klar?

Slik det ser ut nå, kan det bli sånn. Det vil da være en midlertidig svømmehall eller skole. Alt etter plassering og pris. Prosjekteringen har ikke kommet langt nok til at vi kan være sikre på nåværende tidspunkt. Det gjør hele budsjettbehandlingen utfordrende på disse store prosjektene. 2019 blir nok et prosjekteringsår, så du skal ikke se bort fra at disse spørsmålene vil være en del av budsjettdebatten og valget til neste år.