Dette blir navnet på den nye skolen og idrettshallen i Kopervik – Hnytt

Siste:

Hva blir navnet på den nye skolen? Illustrasjon: 3 RW + HLM arkitektur
Hva blir navnet på den nye skolen? Illustrasjon: 3 RW + HLM arkitektur

Dette blir navnet på den nye skolen og idrettshallen i Kopervik

KOPERVIK: Karmøy kommune skal bygge ny skole med idrettshall i Kopervik. Den nye skolen skal erstatte de to eksisterende skolene Eide og Stokkastrand.

I forbindelse med det pågående planleggingsarbeidet har kommunalsjefen for oppvekst og kultur i Karmøy, Bjørn Andersen foreslått at den nye skolen i Kopervik skal hete Stangeland skole, mens den nye idrettshallen skal hete Stangelandshallen.

– Kommunalsjefen har valgt å ikke sende forslaget om navn på den nye skolen ut til høring, da det er fulgt et vanlig prinsipp i Karmøy med å gi skolen navn etter geografisk plassering. Det geografiske navnet Stangeland oppfattes å være dekkende for plasseringen av skolen. Det vises f.eks til at skolen ligger like ved Stangeland ungdomsskolen og i nær tilknytning til Stangelandsmarka og til boligområdet kalt Stangelandsfeltet. Det har ikke vært naturlig å videreføre navnene på noen av de skolene som nå legges ned da disse navnene ikke er dekkende for den nye skolens geografiske plassering, skriver kommunalsjefen i saken som skal opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur neste uke.

– Eget navn på idrettsdelen av et skoleanlegg er vanlig andre steder i kommunen. Idrettsanleggene ved Håvik-, Mykje- og Avaldsnes skole kalles henholdsvis Håvikhallen, Mykjehallen og Avaldsneshallen. Det foreslås at et eget navn for idrettsdelen også legges til grunn ved Stangeland skole. Kommunalsjef oppvekst og kultur forslår at navnet på idrettshallen er Stangelandshallen, heter det i innstillingen.