Dette blir navnet på den nye idrettshallen på Åkra – Hnytt

Siste:

Illustrasjon og animasjon: Opus Arkitekter
Illustrasjon og animasjon: Opus Arkitekter

Dette blir navnet på den nye idrettshallen på Åkra

ÅKREHAMN: Arbeidet med den nye idrettshallen på Åkra er i full gang. Det er også arbeidet med å få på plass et navn på hallen som skal stå ferdig bygget i løpet av desember neste år.

I den forbindelse har kommunalsjef for oppvekst og kultur i Karmøy, Bjørn Andersen foreslått at hallen skal oppkalles etter den gamle, og får navnet Åkrahallen.

–  Eksisterende hall vil bli revet når ny hall er ferdigstilt. Det er vanlig praksis ved tildeling av navn på kommunale idrettshaller at navnet gjenspeiler en spesifikk lokal geografiske plassering. Det vises til Skudehallen, Åkrahallen, Håvikhallen, Avaldsneshallen, Mykjehallen og Norheimshallen. Dette er en ensartet praksis med unntak av Karmøyhallen som ved bygging var kommunens eneste idrettshall, skriver kommunalsjefen i saksfremlegget som skal til behandling i hovedutvalg oppvekst og kultur neste uke.

– Dagens navn, Åkrahallen, oppfattes å være et svært dekkende navn. Den beskriver både den faktiske plasseringen av idrettshallen og området den primært er tenkt å betjene. Hallen blir liggende sentral plassert på Åkra og som en del av Åkra idrettspark med andre idrettslige fasiliteter. Det vil derfor være naturlig å videreføre navnet på den hallen den skal erstatte, heter det i innstillingen.