«Karmøy krymper kraftig» – Hnytt

Siste:

«Karmøy krymper kraftig»

– Jeg drister meg til å kalle befolkningsutviklingen som har skjedd i 3.kvartal i kommunene våre og fylket vårt, for en hel liten migrasjon fra land til by.

HARALDSPLASS: Vi blir færre karmøybuer. Faktisk dramatisk færre karmøybuer. I 3. kvartal gikk befolkningstallet i kommunen vår ned med hele 158 sjeler. Det er mye på ett kvartal og forsterker bare en tendens vi har sett en tid nå. Bekymringen har også meldt seg hos politikerne som bl.a. i formannskapet forsiktig har spurt hverandre om det finnes noen åpenbar årsak til at vi blir færre.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at folketallet i Karmøy pr. 1. oktober er 42 176. Tallene viser også at aktiviteten under dyna er sånn noenlunde slik at det ble et fødselsoverskudd i 3.kvartal på 55. Tallet på fødte barn er likevel lavere enn det burde være og det er problematisk nok i seg selv.  Men hovedproblemet er at det nesten flytter dobbelt så mange fra Karmøy som det flytter inn til kommunen vår. Fremdeles holder vi oss til tallene for 3.kvartal. Det er nesten slik at depresjonen tar litt tak og tvinger fram spørsmålet om det er noe galt med oss karmøybuer og om andre ikke liker oss og kommunen vår.

For Haugesund øker sitt folketall med 73 i samme periode. Rett nok er reproduksjonen sterkere og fødselsoverskuddet større i Karmøy enn i Haugesund, men byen har overskudd i innflyttingsregnskapet sitt. Det er flere som flytter til byen enn fra byen. Haugesund og haugesundere er altså bedre likt enn Karmøy og karmøybuer. Kanskje uforståelig, men ut fra statistikkene til sentralbyrået er det mulig å hevde det, og det er absolutt ikke bra for sjølfølelsen vår.

Heldigvis står vi ikke alene med befolkningsnedgangen. Alle de andre distriktskommunene rundt oss opplever det samme. Tysvær, Bokn, Vindafjord, Sveio, Utsira, Sauda og Suldal mister innbyggere. Legger vi sammen reduksjonen i folketall i disse kommunene med den kraftige nedgangen i Karmøy, blir det en samlet nedgang i landkommunene i vår region med 314. Det er heftig. Bare i 3.kvartal i løpet av tre måneder er kommunene våre tappet for så mange mennesker. Fortsetter det slik, er det ikke lenge før det blir lengre til naboen. Jeg er sikker på at dronning Elisabeth hadde kalt dette ”kvartal horribilis.”

Løfter vi blikket fra det lokale og regionale nivået til hele Rogaland, ser vi at de samme utviklingstrekkene er minst like sterke sør for Boknafjorden. Stavanger, Sandnes og Sola øker med til sammen vel 1330 innbyggere, mens nesten alle andre kommuner der sør opplever reduksjon i folketallet. De tre nevnte kommunene har overskudd i sitt innflytningsregnskap akkurat som Haugesund har. Men ser vi på hele Rogaland, er det flere som flytter ut enn som flytter inn i fylket. Befolkningsøkningen som Rogaland har på 803 mennesker i 3.kvartal, er det den omtalte aktiviteten under dyna som sørger for.

Jeg drister meg til å kalle befolkningsutviklingen som har skjedd i 3.kvartal i kommunene våre og fylket vårt, for en hel liten migrasjon fra land til by. Vi karmøybuer trenger ikke frykte at det er noe galt med oss og kommunen vår. Denne ”migrasjonen” er ønska og villa fra myndighetene sin side. Bare tenk tilbake på den fylkesvedtatte planen for samfunnsutbygging der byene først skal fortettes og bli fulle av folk før landkommunene kan bosette nye innbyggere.

Forstår jeg det rett, vil en slik overføring av folk til byene, være med på å redde klimaet vårt.