«Etablering av Regionalt Reiselivsfond på Haugalandet?» – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim. Arkivfoto
Helge Thorheim. Arkivfoto

«Etablering av Regionalt Reiselivsfond på Haugalandet?»

– Man kan virkelig lure på hva det er som får vårt formannskap til å innstille til Kommunestyret at en skal bruke 7 millioner av våre skattekroner til å investere i prosjektet The Viking Planet. 

MENINGER: Karmøy formannskap hadde mandag 26.11 til behandling oppretting av et Regionalt reiselivsfond, der det var forutsatt at Karmøy kommune skal skyte inn 7 mill. kroner. På bakgrunnen av forslaget (både saksfremlegget og vedleggene), kom jeg til at jeg ikke kan støtte opprettelsen av dette spesielle fondet.

I denne saken er det ikke snakk om et reelt Regionalt reiselivsfond, men det etableres som et reiselivsfond (aksjeselskap) for å gjøre det lovlig i forhold til kommuneloven å investere i prosjektet The Viking Planet sammen med private selskaper. Dette fremgår av utredningen. Den kapitalen som Karmøy skal gå inn med (7 mill. kroner) skal i sin helhet skytes inn i The Viking Planet.

Fra forretningsplanen til The Viking Planet (sitater):

Erik Gustavson, Rasmus Ramstad og Odd Arild Meling ble gjennom deres selskap Small Screen AS, engasjert av Vikinglandet Utvikling AS for å utvikle en plan for en helt ny og digitalt basert turistopplevelse på Haugalandet, med bakgrunn fra det opprinnelige prosjektet – Vikingland i Sveio. Det ble produsert et rammeverk for en flermedial plattform og visjon for å fornye formidlingen av Vikingtiden med ny teknologi for et globalt marked, og dermed trekke flere turister til regionen fra hele verden.

Vikingland Utvikling er eid av Lufthavnutbygging AS, som igjen er eid 50/50% av Caiano Eiendom AS og TS Invest AS, begge Haugesund.

The Viking Planet AS er første trinn i utviklingen av et «Vikingland», der vi allerede i år vil kunne presentere den første virtuelle og unike Vikingopplevelsen for å bygge interesse, lønnsomhet og fanbase, tidlig. Denne virtuelle opplevelsen vil bli flyttet inn i Vikingland i Sveio, når det står klart om 3-4 år.

Small Screen er et selskap som utvikler nytt og nyskapende innhold med utgangspunkt i digitale brukeropplevelser – særlig for mobiltelefoner og mobile enheter. Herunder ligger materiell eierskap og støttefunksjoner. Selskapet jobber primært med to typer innholdskategorier: Multi Plattform Åndsverk og Kvalitetsdrama spesiallaget for mobiltelefon. Small Screen er etablert av partnerne Erik Gustavson, Rasmus Ramstad og Odd Arild Meling.

Kommentarer:

Hovedideen bak forretningsplanen til de som står bak The Viking Planet synes å være å bygge opp en kjede av «Viking-kontorer» på ulike steder i Norge og etter hvert også i byer/steder internasjonalt, eventuelt som lisensiering eller franchise. En skal fornye formidlingen av Vikingtiden med ny teknologi for et globalt marked, og dermed trekke flere turister til regionen fra hele verden, iflg side 3 i forretningsplanen. Allerede her må en spørre: Hvordan kan man tro at en trekker flere turister til regionen vår, etter at en allerede har spredt historien til mange steder i Norge og også internasjonalt?

Selskapet Small Screen AS, som er engasjert av Vikinglandet utvikling AS, ble stiftet i 2016, og har frem til nå hatt ubetydelige driftsinntekter, og det synes ikke som om selskapet har en solid økonomisk plattform til å investere i dette, og prosjektet The Viking planet går så mot kommunene på Haugalandet i håp om at de skal finne dette så interessant at de vil investere i det.  Dersom eierne av Vikingland Utvikling (morselskapet) har tilstrekkelig tro på prosjektet selv, skulle en tro midlene var tilstede hos eierne (Caiano Eiendom AS og TS-invest AS) i stedet for å gå på kommunene.

For flere år siden kom ideen opp om å skape et Vikingland i tillegg til det som allerede er etablert på Bukkøy og tusenårsstedet på Avaldsnes i Karmøy.  Da det ikke var nok interesse/handling for å finne egnet tomteområde innen Karmøy kommune for et nytt Vikingland, kom Sveio kommune på banen og satte av område til dette, og Vikinglandet utvikling AS ble etablert med kapitalsterke eiere fra regionen. Arbeidet med å realisere Vikinglandet i Sveio har nå pågått i flere år.  Ifølge forretningsplanen har dette arbeidet bare  resultert i opsjonsavtaler for ca 1300 dekar arealer, og at en fortsatt arbeider med konseptutvikling for Vikingland sammen med kommunen og utenlandske parkskapere.

The Viking Planet AS er tenkt å være første trinn i utviklingen av et «Vikingland».  Dette virtuelle prosjektet er tiltenkt å bli flyttet til Sveio når Vikinglandet er realisert om 3-4 år, ifølge prospektet.

Ifølge de forventningene som er skapt til Vikingland i Sveio, synes det ikke som om fremdriften av prosjektet er særlig stor, og jeg antar at det i dette tilfellet står mer på finansiering og tro på prosjektet enn at det er andre rammebetingelser som hindrer realiseringen.

Eiermotivet til tiltakshaverne er å stimulere til størst mulig verdiskapning og arbeidplasser, som videre vil bidra til økt kommunal skatteinngang for å finansiere det kommende velferdstilbudet.

Fra forretningsplanen fremgår det at en regner med å etablere 5 årsverk ved det anlegget som skal bygges i Haugesund (evt Oasen).   Produksjonen av selve innholdsdelen av Viking-fortellingen skal ikke foregå i Norge, men i UK, USA og Kina (side 31 i forretningsplanen). Så, hva står vi da igjen med?

  1. Det skjer ikke innovasjon i avansert teknologi i vår region eller Norge for øvrig i denne sammenheng fra tiltakshaverne sin side.
  2. Investeringene som er tiltenkt medfører ikke vesentlige arbeidsplasser i regionen (forretningsplanen antyder 5 årsverk)
  3. Det er ingen sterk begrunnelse for valg av «epicenter» for den første lokasjonen. Hverken det tidligere DnC-bygget i Haugesund eller Oasen synes for meg som naturlige steder. På Avaldsnes er det opp gjennom årene ifølge rådmannen investert ca 100 mill kroner, og det ville vel vært mer naturlig å kanalisere ytterligere Viking-stoff hit for å kraftsamle om det som allerede er etablert, og sørge for at dette går bra.
  4. Viking-historiene som skal fortelles på et moderne format (VR og AR-teknologi samt Hologram, 4D-film, Hapatikk og 4DFX Volumetric Capture) blir spredt over det ganske land og verden for øvrig, noe som etter min mening ikke motiverer til å valfarte til Haugalandet på grunn av Vikinghistorien. For hvem har ikke sin egen Vikinghistorie? Det er nok å nevne Trondheim, Stiklestad, Tønsberg og mange flere.

Man kan virkelig lure på hva det er som får vårt formannskap til å innstille til Kommunestyret at en skal bruke 7 millioner av våre skattekroner til å investere i prosjektet The Viking Planet.

Jeg kan ikke finne annen forklaring enn at de som står bak dette prosjektet har gjort et glimrende innsalg av prosjektideen samt at det slett ikke er alle som har orket å lese nøye gjennom Forretningsplanen til The Viking Planet som er på 45 sider samt alle sidene som følger rådmannens saksfremstilling.

Karmøy kommune har store oppgaver foran seg i årene fremover med videre utvikling innen flere av de lovpålagte områdene der vi trenger investerings- og driftsmidler.  Da må vi vise økonomisk ansvarlighet, og nøye vurdere hva vi investerer i når det gjelder områder som ligger utenom de lovpålagte områdene.

Jeg skal gjerne delta i å opprette reiselivsfond for å legge til rette for en utvikling av reiselivsnæringen eller andre næringer som vil kunne bidra med verdiskapning og arbeidsplasser.

Det regionale fondet som denne saken gjelder, er ikke et slikt fond, og jeg kommer til å stemme imot opprettelsen av fondet når saken kommer opp til endelig behandling i Kommunestyret i desember.