– Barn har aldri sittet så mye i ro som de gjør på skolen nå – Hnytt

Siste:

Alida (5 år) fikk prøve seg på å svinge seg i ringene.
Alida (5 år) fikk prøve seg på å svinge seg i ringene.

– Barn har aldri sittet så mye i ro som de gjør på skolen nå

Primus motor i Bevegelige Barn, Stig Magne Jonassen, ser at barn opplever mye mer stillesitting nå enn før. Derfor har han startet opp konseptet for å utvikle barns naturlige bevegelsesmønster.

ÅKRA: Bevegelige Barn, med Stig Magne Jonassen i spissen, var tidligere denne måneden på besøk hos Læringsverkstedet Åkrasanden barnehage.

Der fikk barna i barnehagen prøvd seg på ulike bevegelser som å snurre seg rundt i en salto og henge i ringer med en hånd.

– Det blir på en måte mange øvelser der du hjelper barn til å bevege seg samtidig som de må konsentrere seg og finne ro, konsentrasjon, fokus og stillhet gjennom bevegelse, forklarer Jonassen om konseptet.

– Spesielt når ungene begynner å nærme seg skolealder så blir det mye stillesitting, og hjemme i dag er det også mye stillesitting foran en iPad for eksempel, sier han videre.

Og derfor startet han Bevegelige Barn ved siden av å jobbe som assistent i barnehage, og han er klar på at barna trenger å bevege seg.

– Barn i dag har altfor mye ensidig og gjentakende bevegelse. Det er veldig lite rom, spesielt når de begynner på skolen. Barn har aldri sittet så mye i ro som de gjør på skolen nå, og det er veldig lite fokus på dette. Det er også veldig ensformige måter å lære på; all informasjon skal innom hørsel og øyne i stedet for at de kan bruke alle sansene sine og alt det taktile. Da vet vi at barn lærer bedre, forklarer han.

Han synes det er mye som jobber mot at barn skal bevege seg i barnas liv, både på skole og i barnehage, så vel som utenom.

– Synes du det er synd?

– Ja, det gjør jeg. Et poeng er at vi er opptatt av at barn skal finne stimuli uten å bli stimulert for mye. At de gjennom enkle oppgaver med kroppen sin kan finne konsentrasjon, ro og stillhet. Det klarer vi å gjøre. Hvis vi gir dem enkle oppgaver som å balansere samtidig som de skal plukke opp ting fra gulvet. Det er ikke bare balanse, men de må gjøre andre ting, og til mer nivå du legger på, til mer må de konsentrere seg og fokusere, sier han.

Alida, her sammen med Tone M. Skoglund.

Likte opplegget

På forhånd fikk de ansatte i barnehagen en tre timer lang workshop. Der fikk de blant annet prøve seg ut selv med bevegelser.

Ekstra førskolelærer Tone M. Skoglund synes opplegget er spennende.

– Det gir oss mye inspirasjon til å være ekstra aktive med ungene. Men også å sette fokus på roen i hverdagen, og at ungene lærer å få ekstra fokus på kroppen sin selv og utfoldelse, sier hun.

– Hva lærte du selv da?

– Det var mye jeg trodde at jeg ikke turte som jeg faktisk kunne når jeg prøvde meg på å tøye og strekke på kroppen. Vi hadde jo mye lek og mye nyttige og motoriske øvelser for oss store, svarer hun, og innrømmer at hun fikk en liten a-ha opplevelse:

– Kanskje mest på det å tørre. Ungene er jo kjempevågelige og våger nesten for mye i noen tilfeller. Vi voksne blir kanskje litt stive i kroppen, men vi kan faktisk prøve, og vi knekker ikke hvis vi står i bro og slikt, sier hun.

Under første øvelse skulle ungene ligge helt i ro, før en haug med baller ble sluppet løs. Oppgaven de fikk så var å samle alle i en korg fortest mulig.