Vil ha nytt sykehjem i Skudenes – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen.
Ordfører Jarle Nilsen.

Vil ha nytt sykehjem i Skudenes

Formannskapet er enige om at en vil ha nytt sykehjem, men partiene har ulike fremgangsmåter.

POLITIKK: Formannskapet gikk inn for forslaget fra Arbeiderpartiet og KrF om å sanere og bygge nytt sykehjem med plass til 32 sykehjemsplasser og åtte heldøgns omsorgsboliger i Skudenes.

Tor Kristian Gaard (H) begynte ordskiftet med å fortelle at det er et begrep som lyder «å spare seg til fant», og mener at forslaget står og henger på om en skal bygge 24 kvadratmeter eller 28 kvadratmeter store rom.

– Jeg føler saken har gått helt av skaftet. Vi må ha den på nytt og vi må ha den i helse og omsorg, sa Gaard, som betegnet det som en skandale å rive bygget.

Han la så frem forslaget som Jan Birger Medhaug la frem i hovedutvalg helse og omsorg.

Tor Asle Grønningen (SP) stusset på at en skal rive bygget.

– Sakspapirene viser jo hva som er billigst, som er å bygge nytt, men jeg stusser på at en ikke kan bygge i Skudenes uten å rive det gamle, sa han og manet til at en må se på plassen med litt andre briller enn andre steder i kommunen.

Gaard tok så ordet igjen og sa at prisen er ut fra de premissene at en skal opp på sykehjemmet på Vea sin standard.

– Det står ingenting hva det koster med mindre oppussing og 24 kvadratmeter store bygg. Det er antakelig mye billigere, sa Gaard.

(Saken fortsetter under bildet)

Tor Kristian Gaard.

Gledelig

Helge Thorheim (Uav) påpekte ta det er gledelig at alle ønsket fortsatt sykehjemsdrift i Skudenes.

Anne Ferkingstad (Ap) ønsket også å påpeke at det er ingen tvil om hva skudenesbuen har lyst på.

– De vil ha sykehjem og de vil ha det snart, sa hun.

– Dagens bygg, selv om det ikke er gammelt, så er det ikke særlig funksjonelt, og det er ingenting rundt det. Det er et stort kors. Jeg tror at for fremtiden at det kan være godt å komme ned på bakkenivå, fortsatte hun, og ser for seg et fint senter med potensiale for å få inn flere spennende ting.

Forslaget til Arbeiderpartiet og KrF ble vedtatt 8 mot 3 stemmer.

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Krf:

Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgns omsorgsplasser som tidligere vedtatt i plan for heldøgns omsorgstjenester i Karmøy kommune.

  1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og åtte heldøgns omsorgsboliger i Skudeneshavn. Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn.
  2. De resterende 60 heldøgns omsorgsplassene i planperioden planlegges oppført på Spanne.
  3. Hovedutvalget for helse og omsorg holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektene.
  4. Ferdig forslag til prosjekt legges frem for kommunestyret for endelig investeringsbeslutning.

Høyres forslag:

1. Hovedutvalg helse- og omsorg blir planutvalg/styringsgruppe for utbyggings- og utviklingsprosjekter for sektoren. Det fremmes sak med forslag til mandat for planutvalget.

2. Kommunestyret forutsetter at en i det videre plan- og utredningsarbeid søker å ta ut byggets kvaliteter og fulle potensiale på en mest mulig miljøvennlig og skånsom måte.

3. Institusjonens sentrumsnære og flotte beliggenhet styrker perspektivet med langsiktighet og nærhet til de ulike tjenester som omkringliggende arealer inviterer til og muliggjør, så som privat- eller kommunaleide omsorgsboliger, jfr. k-sak 119/18, dagsenter, kafeteria m.v.

4. Byggets potensiale vurderes ytterligere, jfr. pkt.1 og 2, med tanke på optimalisert sykehjemsdrift, omsorgshotell, dagsenter og eventuelle andre funksjoner som hensiktsmessig kan lokaliseres i bygget.

5. En pilot med utvikling av en samordnet ledelse av de ulike tjenester som sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, omsorgshotell og omsorgsboliger i området, skal prioriteres gjennomført parallelt med utbyggingen.