Vil bygge ny skole på Vea og fremskynde skolebygging på Åkra – Hnytt

Siste:

Formannskapet mandag.
Formannskapet mandag.

Vil bygge ny skole på Vea og fremskynde skolebygging på Åkra

Posisjonen la frem sitt budsjett i formannskapet mandag.

POLITIKK: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, SP og Venstre la mandag ettermiddag frem deres forslag til budsjett i formannskapet.

– Vi går inn for at det bygges ny skole i Veavågen. Vi vil ha en funksjonell og driftssikker skole, og vil ha tomtevalg på plass i utgangen av 2019, sa Leif Malvin Knutsen (KrF).

Partiene har som målsetting å starte med byggeplanlegging i 2021 og ferdigstillelse i 2024.

Knutsen opplyser også at bygging av ny skole vil koste noe mer enn forslaget til rådmannen om å rehabilitere, men spør om det muligens blir billigere driftskostnader.

Fremskynder Åkra

Posisjonen ønsker å utarbeide sak om salg av skoleområdet på Åkra skole, og foreslår at området skal benyttes til byutvikling av sentrum. Salget vil være med på å finansiere den nye skolen.

– 2026 blir første bevilgning, altså flytter vi det to år fremover, sa Knutsen.

Ny flerbrukshall på Kolnes

I budsjettforslaget legges det også opp til å bygge en fullskala flerbrukshall og ikke en minihall.

– Det slår ut budsjettmessig i årene 2025-2027.

Posisjonens budsjett ble vedtatt 8 mot 3 stemmer.

Saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret 17. desember.