Kritiserte saksutredning - sendte Vinmonopol-saken i retur – Hnytt

Siste:

Aase Simonsen.
Aase Simonsen.

Kritiserte saksutredning – sendte Vinmonopol-saken i retur

Formannskapet savnet en konsekvensutredning.

POLITIKK: Etter 20 år ønsker Vinmonopolet ønsker seg ut av Coop-bygget i Kopervik og opp til Bygnes Senter.

Ønsket fikk gehør av rådmannen, men politikerne ville det annerledes i formannskapet og sendte saken i retur etter forslag fra Aase Simonsen (H).

– Jeg er overrasket over innstillingen i saken. Det påpekes av rådmannen at et vinmonopol i sentrum vil styrke byen, sa hun, og etterlyste en konsekvensutredning.

– Hva skjer med Kopervik sentrum om vi nå lar Vinmonopolet flytte ut av sentrum?, spurte hun, og la til at hun tror det er skrittet en tar for å legge byutviklingen i sentrum død.

Helge Thorheim (Uav) ønsket å være forsiktig med å delegere næringslivet med hvor de vil være, men han delte samtidig alt som Simonsen kom med i sitt innlegg.

Han la så frem et forslag om å ikke godkjenne søknaden til Vinmonopolet.

Svanhild Andersen (Ap) sa at hun har ingen ønsker om at Kopervik sentrum skal svekkes ytterligere, og mener at kommunen gjorde feil da de tillot detaljhandel på Bygnes.

Har vært på befaring

Ordfører Jarle Nilsen orienterte formannskapet med at han har vært på befaring i sentrum med næringssjefen for å finne andre lokaler som vil tilfredsstille Vinmonopolets krav.

Han la likevel til at Vinmonopolet selv har mulighet til å velge hvor de vil etablere seg.

Pål Andre Døsen (KrF) delte bekymringene som Byen Vår Kopervik har kommet med om at det vil svekke byen.

Forslaget til Aase Simonsen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget til Helge Thorheim, om å avslå søknaden, fikk én stemme.

Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.

Forslaget til Aase Simonsen (H):

«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Formannskapet ber om en ny utredning hvor det belyses hvordan lokaliseringen forholder seg til ATP Haugalandet og Karmøys mål om å styrke byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Formannskapet ber også om en vurdering av de trafikale forholdene rundt Bygnes Sentrum ved flytting av Vinmonopolet dit.»