Posisjonen vil rive og bygge nytt i Skudenes. Gaard: – En skandalesak – Hnytt

Siste:

Tor Kristian Gaard. Arkivfoto.
Tor Kristian Gaard. Arkivfoto.

Posisjonen vil rive og bygge nytt i Skudenes. Gaard: – En skandalesak

Alle partiene går mot rådmannens forslag og ønsker sykehjem i Skudenes, men på forskjellige måter.

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Krf:

Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgns omsorgsplasser som tidligere vedtatt i plan for heldøgns omsorgstjenester i Karmøy kommune.

  1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og åtte heldøgns omsorgsboliger i Skudeneshavn. Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn.
  2. De resterende 60 heldøgns omsorgsplassene i planperioden planlegges oppført på Spanne.
  3. Hovedutvalget for helse og omsorg holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektene.
  4. Ferdig forslag til prosjekt legges frem for kommunestyret for endelig investeringsbeslutning.

Høyres forslag:

1. Hovedutvalg helse- og omsorg blir planutvalg/styringsgruppe for utbyggings- og utviklingsprosjekter for sektoren. Det fremmes sak med forslag til mandat for planutvalget.

2. Kommunestyret forutsetter at en i det videre plan- og utredningsarbeid søker å ta ut byggets kvaliteter og fulle potensiale på en mest mulig miljøvennlig og skånsom måte.

3. Institusjonens sentrumsnære og flotte beliggenhet styrker perspektivet med langsiktighet og nærhet til de ulike tjenester som omkringliggende arealer inviterer til og muliggjør, så som privat- eller kommunaleide omsorgsboliger, jfr. k-sak 119/18, dagsenter, kafeteria m.v.

4. Byggets potensiale vurderes ytterligere, jfr. pkt.1 og 2, med tanke på optimalisert sykehjemsdrift, omsorgshotell, dagsenter og eventuelle andre funksjoner som hensiktsmessig kan lokaliseres i bygget.

5. En pilot med utvikling av en samordnet ledelse av de ulike tjenester som sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, omsorgshotell og omsorgsboliger i området, skal prioriteres gjennomført parallelt med utbyggingen.

POLITIKK: Forslaget til posisjonen om å sanere dagens sykehjemsbygg og bygge nytt fikk knapt flertall i hovedutvalget helse og omsorg onsdag kveld etter en god halvtimes lang debatt.

En skandale, mener Høyres ordførerkandidat Tor Kristian Gaard.

– Det nærmer seg en skandalesak der en gjør et regnestykke og kommer ut med at rom for rom så er det litt billigere å bygge nytt å rive et slikt signalbygg, funksjonelt det beste som finnes av bygg, sier Gaard etter at hovedutvalget hadde kommet med sin innstilling.

Han ramser opp flere muligheter med å rehabiliterer dagens bygg, som sykehotell, leiligheter, utleie, hotell, fot- og hårpleie m.m, og reagere på at en vil jevne det med jorden.

– Miljømessig er det et griseri. Det er fullt av stål og betong, og her tar en ikke høyde for det i det hele tatt, sier Gaard videre.

Arkitekten skriver også i sin mulighetsstudie at «den miljømessige konsekvensen av å rive byggets betongkonstruksjoner er stor. Det vil være et godt miljøtiltak å forlenge byggets levetid ved å gi bygget ny bruk etter at sykehjemsdriften opphører».

– En krevende prosess

Etter at leder i hovedutvalget, Leif Malvin Knutsen, orienterte hovedutvalget og la fram fellesforslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, fikk Inger Elise Netland Kolstø (Ap) ordet.

– Det har vært en lang og krevende prosess for å finne utav hva som er best for Karmøys befolkning. Vi er heldige som har et nytt og flott sykehjem på Vea der beboerne har flyttet til, men vi har behov for flere plasser, sa Kolstø.

– Vi kan ikke sitte og vente. Vi er nødt til å handle, og jeg håper vi får enighet om dette forslaget. Det eksisterende bygget må vike for at dette skal bli en realitet, og jeg håper vi får flertall for dette, fortsatte hun.

– En følelse av vandalisme

Jan Birger Medhaug takket for Knutsen orientering innledningsvis, og sa at det var en interessant og god sak, før han begynte å argumentere for Høyres forslag.

– En får en følelse av litt vandalisme hvis vi skal sanere et korsformet bygg midt i sentrum som er 30 år og har en levetid på nærmere 100 år. Det er noe med logikken oppi dette, sa Medhaug, og påpekte at i arkitektens rapport så står det at det vil gå raskere å renovere kontra å sanere.

Fellesforslaget til Arbeidepartiet og Krf vant frem med seks mot fem stemmer.

Saken skal til videre behandling førstkommende mandag i formannskapet før den skal avgjøres i kommunestyret 17. desember.