Avviste innbyggerforslaget om omkjøringsveien – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen og rådmann Vibeke Vikse Johnsen i forgrunnen.
Ordfører Jarle Nilsen og rådmann Vibeke Vikse Johnsen i forgrunnen.

Avviste innbyggerforslaget om omkjøringsveien

Kommunestyret sa seg enig med rådmannen om at innbyggerinitiativet ikke tilfredsstiller kravene i kommuneloven.

POLITIKK: 371 stemmer ble avvist da saken om innbyggerforslaget angående utsettelse av behandling av omkjøringsveien ble behandlet.

Odd Magne Hansen (SV) innledet ordskiftet med å foreslå et utsettelsesforslag som ble nedstemt.

Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Einar Endresen, fremmet et felles forslag fra partiet og SV, og inviterte samtidig Venstre til å være med, om å utsette all videre kommunal saksbehandling frem til neste valgperiode.

Hansen tok så ordet igjen og gratulerte Venstre med skifte av standpunkt i saken, og synes innbyggerforslaget er positivt.

Han truet så med å sende inn en lovlighetsklage om kommunestyret gikk inn for rådmannens innstilling.

Tor Kristian Gaard påpekte at en venter på at departementet skal ta og gjøre seg ferdig med behandling av vedtaket.

– I den ventetiden så skjer det ikke så mye i kommunen eller kommunestyret, for den er faktisk ferdigbehandlet, og det er ikke grunnlag for å ta tak i det og gjøre noe annet før en er ferdig med det, sa Gaard.

Aase Simonsen konkluderte med at «det er ren egoisme å drive og ta fra innbyggerne de godene som er i saken» da hun tok ordet.

Aase Simonsen sa at hun tenker på at det er en god utvikling av Åkrehamn som by og på at fremtidige generasjoner skal ha gode bo- og oppvekstvilkår.

– Jeg synes det er ren egoisme å ville stanse prosjektet og ville ta fra så mange innbyggere de godene som er i det, sa Simonsen.

Innbyggerforslaget ble vedtatt avvist med 39 mot 6 stemmer.