«Feilslått samferdselspolitikk på Karmøy et år før valget» – Hnytt

Siste:

«Feilslått samferdselspolitikk på Karmøy et år før valget»

Det er ikke slike prestisjeprosjekter som dette Karmøy trenger, men heller utbedring av flaskehalser og ulykkesutsatte strekninger. Omkjøringsveien stjeler både penger, tid og prioritering fra prosjekter med langt større samfunnsøkonomisk nytte. Velgerne kan heldigvis endre på prioriteringen ved neste års kommunestyrevalg, skriver Gunvar Mikkelsen i dette innlegget.

MENINGER: Planene om en omkjøringsvei rundt Åkra er et grelt eksempel på hvordan det kan gå når man kombinerer god tilgang på bompenger med gigantomane planer fra lokale politikere og Statens vegvesen. Prosjektet er både dyrt og har lav nytteverdi. I tillegg vil det, som de fleste nå har fått med seg, ødelegge store naturverdier, landbruksområder og turområder.

Karmøy kommune og Haugalandspakken har nå brukt minst 10 år og flere titalls millioner kr på planene om en omkjøringsvei. Ikke bare er prosjektet i seg selv dårlig begrunnet, det stjeler både penger, tid og prioritering fra de samferdselsprosjektene som ville løst den trafikale utfordringen på Karmøy.

Det som burde vært gjort først av alt var å se på hvor trafikkulykker skjer på Karmøy, og hvor flaskehalsene er som skaper kødannelse. Ulykkene har Statens vegvesen god kontroll på, og alle som vil kan gå inn på www.vegvesen.no/vegkart, og sjekke statistikken der. Når det gjelder flaskehalser, så vil man lett kunne se dette av diverse mobilapper, som i sanntid viser hvor det er kø. I tillegg kan man bruke droner til å filme trafikken for å se hva som konkret er flaskehalsene.

Det er trolig flere titalls grep som kunne vært tatt for å forbedre trafikkflyten på Karmøy, noen er billige og noen dyrere. Men ingen grep er i nærheten av å være så kostbare og ha så store negative konsekvenser som omkjøringsveien.

Her er noen eksempler på tiltak som ville bedret trafikkflyten på Karmøy: Utbedring av krysset/rundkjøringen ved T-forbindelsen, utbedring av rundkjøringen ved Eide (flytte den østover, og lage et eget felt utenom rundkjøringen for de som skal sørover), etablering av rundkjøring i Veakrossen, samt etablering av avkjøringsfelt på de stedene der trafikken korker seg på grunn av at biler skal krysse motgående kjørefelt. I tillegg kommer utbedring av veiforholdene på Åkra (f.eks. forlenge Engveien, etablere rundkjøring ved Åkra Bil, og forlenge Tostemvegen fra Tjøsvoll øst til Sevland), samt utbedring av Austre karmøyveg. Dette er bare noen eksempler på konkrete tiltak som ikke blir prioritert fordi omkjøringsveien stjeler tid, penger og prioritering.

Dette er kanskje noe å tenke på neste gang man sitter i kø: Karmøypolitikerne, med hederlige unntak av SV, FrP og MDG, prioriterer heller prestisjeprosjekter enn å bedre trafikktryggheten og trafikkhverdagen for folk flest. Om et år er det heldigvis valg igjen – hvis velgerne da er leie av å stå i trafikkork og ønsker endring av den feilslåtte samferdselspolitikken på Karmøy, så kan de velge blant de tre partier som alle har kritisert omkjøringsveien (altså FrP, SV og MDG). Kanskje Venstre også skifter standpunkt før valget (de vurderer det i hvert fall) – men det gjenstår å se.

Gunvar Mikkelsen