– Det betyr mye for bygda – Hnytt

Siste:

Maria og Elisabeth Kalstø har engasjert seg i barnehagesaken i Kvalavåg.
Maria og Elisabeth Kalstø har engasjert seg i barnehagesaken i Kvalavåg.

– Det betyr mye for bygda

Siden de forrige driverne av barnehagen gikk konkurs har søstrene Kalstø kjempet for å få ny barnehage til bygda.

KVALAVÅG: Etter at barnehagen i Kvalavåg gikk konkurs i høst i fjor kom Små Barnehager AS på banen med ønske om å overta. Saken ble hurtigbehandlet og avslått.

Vedtaket ble klaget på, men avvist og sendt til Fylkesmannen. Der slår Fylkesmannen fast at kommunen gjorde en feil da klagen ble avslått, og kommunen må behandle saken på ny.

Søstrene Maria og Elisabeth Kalstø har siden konkursen i fjor engasjert seg i barnehagesaken, og merker at stemningen blant politikerne er annerledes nå enn i fjor.

– Det er jo en del som er positive nå; mer enn sist, sier Maria.

– I fjor var det vanskelig å nå gjennom. Det tror jeg kan være for at politikerne ikke fikk satt seg skikkelig inn i saken. Du hadde også Fjord Motorpark-saken som tok all oppmerksomhet, legger Elisabeth til.

Åtte kilometer til neste barnehage

Etter at barnehagen i Kvalavåg ble lagt ned har foreldrene i bygda måttet finne barnehageplass utenfor bygda.

Nærmeste barnehage er åtte kilometer unna, og søstrene Kalstø mener det er negativt for bygda.

– Det er sider for en sak og sider mot en sak. Her er det veldig gode argumenter for. Det betyr masse for bygda. Min sønn går ikke med noen av sine naboer lengre, sier Maria, og legger til:

– Vi føler at vi har fått vist hvor mye barnehagen betyr mye for bygda. Og administrasjonen har ingen tungtveiende grunner for å avslå søknaden. Det eneste administrasjonen viser til er at det allerede finnes ledige barnehageplasser. Den nye barnehagen vil kun gi en minimal økning i ledige plasser, ettersom den er liten.

Elisabeth argumenterer for at ungene får gå sammen og at det blir en trygg over gang til skolen og lokalmiljøet.

– Folk slipper å ta ungene med i bilen og kjøre åtte kilometer, sier hun.

– Det er jo grunn nok til at jeg ikke vil ha ny unge. Hele permisjonen ville blitt et transportoppdrag, skyter Maria inn.

Tilflyttere

Søstrene Kalstøs far er fra Karmøy, men de er selv tilflyttere til Karmøy kommune. Med seg fikk de mennene sine med, fra henholdsvis Stockholm og Østfold.

Det var drømmen om et nært lokalmiljø som lokket dem til Kvalavåg.

­– Vi tenkte at her får vi noe annet enn i Oslo, men så viste det seg at vi får en enda større barnehage her enn i Oslo, og at vi ikke kunne klare oss med den ene bilen vi kjøpte. Vi måtte kjøpe enda en bil fordi mannen min ikke kunne fortsette å sykle til kontoret på Avaldsnes når også sønnen vår må fraktes ut av bygda, sier Maria, som flyttet til Kvalavåg i fjor.

– En merker jo at ungene har mindre kontakt med hverandre. Du treffer heller ikke naboene lengre. Folk tar ungene i bilen, kjører til jobb og kommer hjem. En ser ikke hverandre. Før var barnehagen en samlingsplass der en møttes og pratet, forteller Elisabeth som flyttet til Kvalavåg for tre år siden.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen.

Ikke nye elementer i vurderingen

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen, forklarer saksbehandlingsfeilen med at klagen som kom inn ikke ble behandlet som et enkeltvedtak.

– I tillegg så påpekte Fylkesmannen i sin vurdering av saken at vi burde gi en tydeligere begrunnelse for de vurderingene som er gjort, sier Andersen, som forteller at de har redegjort tydeligere i forhold til innspillene som er kommet fra Kvalavåg.

– Vi har samlet sammen de innspillene som er kommet i saken. Vi har flere innspill nå enn de tvi hadde i første behandling, og vi har hatt dialog med Små Barnehager AS for å bekrefte at de fortsatt er interessert, fortsetter Andersen.

Flere ledige plasser fremover

Andersen viser til rådmannens nylige budsjettforslag der det indikeres at det blir flere ledige barnehageplasser de neste årene.

– Det er fordi prognosene viser at det blir født færre barn de neste årene enn det som det har vært dekning for. Vi går inn mot en periode der det blir masse ledige plasser. Da er spørsmålet om det er rett å opprette flere plasser. Det blir ikke flere unger selv om man oppretter flere barnehageplasser, sier Andersen.

Han har likevel forståelse for at foreldregruppen ønsker et desentralisert tilbud, men viser til at det er en økonomisk del i det.

– Det koster penger å ha et så omfangsrikt tjenestetilbud, sier han, og presiserer samtidig at det er en politisk beslutning som kommunestyret tar.

Ser mørkt ut

I hovedutvalget oppvekst og kultur 17. oktober kom saken opp på ny. Der stemte fire for, mens fem stemte mot.

I formannskapet gikk det dog verre, med tre for og åtte mot.

Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret 12. november.