Ungdomsrådet tok opp anmerkningsproblematikk – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen og leder av ungdomsrådet, Jan Olav Pettersen.
Ordfører Jarle Nilsen og leder av ungdomsrådet, Jan Olav Pettersen.

Ungdomsrådet tok opp anmerkningsproblematikk

Mandag 5. november ble første møte i ungdomsrådet holdt.

POLITIKK: Ungdomsrådet holdt sitt første møte på rådhuset mandag denne uken.

Ordfører Jarle Nilsen brukte innledningen med å fortelle at hans første møte med ungdomsrådet var voldsomt positivt.

– Her er det stort engasjement og ungdomsrådet består av flinke jenter og gutter som har forstått at ansvaret nå ikke bare er å representere seg selv og sine egne personlige interesser, men å ta på stort alvor at en skal representere ungdommen sine interesser, sa Nilsen før han trådte av.

Leder i ungdomsrådet, Jan Olav Pettersen, hadde sendt inn sak på forhånd der han tok opp at lærerne har mye makt over elevene på ungdomsskolene i Norge.

– Lærerne bestemmer mye på skolen, de bestemmer blant annet når vi får bruke toalettet, når vi kan spise, hvor vi skal være, om vi skal sitte eller stå og så videre. Dette er ting som for så vidt er nødvendig for at skolene skal fungere, men det er de lærerne som misbruker denne makten, de som gir anmerkning for at vi glemmer en blyant eller ikke lar elevene gå på toalettet, de lærerne som har en dårlig dag og som da tar det ut over oss elever. For oss elever er det ikke mye vi kan gjøre når vi føler oss urettferdig behandlet enn å gjøre akkurat det vi får beskjed om, er det slik norske skoler skal være? Skal vi ungdomsskoleelever bare finne oss i at vi til tider blir urettferdig behandlet av lærerne?, spurte han i sin sak.

I tillegg informerte han om at på hans skole, Stangeland ungdomsskole, så har de fått et nytt informasjonsprogram for foresatte der foreldre får melding fra en app når elevene har gjort noe de ikke skal gjøre, og reagerte på dette.

Ingrid Bentsen fra Skudenes tok så ordet.

– Den appen høres jo helt forferdelig ut. De påpeker jo ikke hvis du gjør noe bra. Du kan gjøre hundre gode ting og så en dårlig ting, så får de push-varsel hjemme, kommenterte Bentsen.

Hanne Frøyland-Jensen fikk så ordet og påpekte at det kan være positive og negative sider med appen, der en kan ta tak i det hvis en får mange anmerkninger.

Ann Emelie Haugeberg fra Åkra VGS tok over og reagerer på hvorfor en lærer har retten til å si når en kan gå på do, samt at hun synes at å få anmerkning for å glemme en blyant er noe tull.

Frøyland-Jensen etterlyste klarere retningslinjer for anmerkninger, der flere sa seg enige.

Forslaget til leder om at reglene for lærerne bør være strengere, samt Frøyland-Jensens tilleggsforslag om at ungdomsrådet ønsker klare retningslinjer for bruk av anmerkning, ble enstemmig vedtatt.