– En trenger ikke mye fantasi for å se at dette er en meget farlig vei – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim ved Stavavegen der det mangler  belysning.
Helge Thorheim ved Stavavegen der det mangler belysning.

– En trenger ikke mye fantasi for å se at dette er en meget farlig vei

Kommunestyrerepresentant, Helge Thorheim vil ha lys langs fylkesvei.

TRAFIKK: Ferkingstad Velforening Vest og beboere i området har i mange år etterlyst belysning langs Stavavegen.

Den 350 meter lange vegstrekningen går fra hovedveien og ned mot idrettshuset, og har status som fylkesvei.

Nå har naboene kontaktet kommunestyrerepresentant, Helge Thorheim (UH) som i forkant av mandagens kommunestyremøte har sendt spørsmål til ordføreren om saken:

– «Vil Ordføreren medvirke til at det på strekningen fra toppen av Stavabakkenog frem til Ferkingstad idrettsanlegg (Fv858) blir montert veibelysning snarest for å gjøre denne strekningen tryggere å ferdes på for gående/syklende?», heter det i spørsmålet. 

Thorheim viser til at veien er mye brukt av lokalbefolkningen og at særlig barn og unge som er en del av idrettslaget er utsatt når de skal hjem fra trening langs den mørklagte veien.

– Når man er her på kveldstid er det stupende mørke, sier Thorheim som frykter at det skal skje en ulykke langs veien.

– En trenger ikke mye fantasi for å se at dette er en meget farlig vei å ferdes langs, spesielt til fots eller på sykkel.  I mørketiden med regn i luften må denne veibiten som er uten belysning,  karakteriseres som vei med svært stor fare å ferdes langs for gående og syklende. For egen del vil jeg nok karakterisere veien til tider som livsfarlig, sier han. 

Han håper nå at ordfører og kommunen vil legge press på fylkeskommunen for å skaffe belysning.

– Jeg håper at kommunen skal legge et sterkt press på fylket om å gjøre det omgående. Alternativet er at kommunen forskuttere dette frem til fylket får bestemt seg, sier han,