Varsler granskning av kommunens saksbehandling – Hnytt

Siste:

Knut Nordstokke fra EDN Tjenester på talerstolen under møtet. Han har over lengre tid mottatt mange frustrasjonsmeldinger fra folk i byggebransjen i Karmøy.
Knut Nordstokke fra EDN Tjenester på talerstolen under møtet. Han har over lengre tid mottatt mange frustrasjonsmeldinger fra folk i byggebransjen i Karmøy.

Varsler granskning av kommunens saksbehandling

Leder av kontrollutvalget i Karmøy, Einar Endresen (Frp) vil ha forvaltningsrevisjon av den kommunale saksbehandlingen av byggesaker etter å ha møtt frustrerte representanter fra bransjen.

Torsdag samlet representanter fra byggebransjen i Karmøy seg til allmøte på Rogaland Ressurssenter hvor de la frem sin misnøye med saksbehandlingen i kommunen.

Hverken rådmann eller teknisk sjef ønsket å være tilstede på møtet, men en rekke representanter fra de politiske partiene i Karmøy møtte opp for å høre hva som ble fremlagt. Under møtet presenterte flere aktører hvordan de opplever avslag fra den kommunale saksbehandlingen, uten å få begrunnelser. De ble også fortalt om skyhøye gebyrer, om nye krav som blir presentert underveis i byggeprosesser, uforståelig regelverk og opplevelser av å bli direkte motarbeidet.

– Lek med andres penger

Tilstede på møtet var også administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger som var tydelig sjokkert over historiene som ble fremlagt.

– Hvordan klarer man i det hele tatt å få bygget noe når man driver på denne måten? Dette er en lek med andres penger, sa Jæger til de fremmøtte.

(Saken fortsetter under bildet)

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger påpekte at det er politikernes ansvar å få det kommunale systemet til å fungere.

Politisk ansvar

Han kastet raskt ballen over til politikerne som han mener er dem som til syvende og sist har ansvaret for hvordan det kommunale systemet fungerer.

– Dere må begynne å lage spilleregler som er forutsigbare. Det er et politisk ansvar å ta høyde for dette, ikke administrasjonen, sa han og la til at han sitter med en følelse av at politikerne ikke gjør jobben sin.

– Jeg utfordrer politikerne fordi det er dem som skal fatte vedtak i disse sakene, det er ikke saksbehandlerne. Politikerne må hjelpe dem som er utbyggere til faktisk å komme til det politiske bordet raskere slik at de får si om dette er noe de ønsker eller ikke. Saksbehandleren jobber på fullmakt fra politikerne, ikke noe annet. Det er kommunestyret som skal fatte vedtakene, fastslo Jæger.

Magler kompetanse

Blant politikerne som tok ordet i møtet var Einar Vårvik som er kommunestyrerepresentant og medlem i hovedutvalg teknisk og miljø (Krf). Han mener politkerne har for liten kunnskap til å håndtere saker som dette.

– I en optimal verden er jeg enig med Jæger om at det er politikerne som skal lede dette spillet. Men politkerne i Karmøy er ikke profesjonelle folk. Vi er folkevalgte fordi vi har en slags tillit i befolkningen, sa Vårvik og la til;

– Vi må bli mer faglig sterke. Vi er ikke sterke nok faglig i vårt utvalg og vi kan ikke nok om lover. både jordloven og plan og bygningsloven er kompliserte greier.

Vil ha gjennomgang

Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Einar Endresen stilte på møtet i kraft av sitt verv som leder av kontrollutvalget i Karmøy. Etter å ha lyttet til bransjens erfaringer varslet han at det vil komme et initiativ fra utvalget til å granske måten saksbehandlingen foregår på.

– Etter å ha sittet å hørt dette nå så tenker jeg at det kan være på sin plass med en forvaltningsrevisjon av praksisen til dem som behandler søknader. Når en behandler søknader så skal det selvfølgelig være i henhold til regelverk hvor man har hjemler enten den ene eller andre veien. De skal begrunne avgjørelsene med hjemler og ikke synsing, sa Endresen.

Kontaktet rådmannen

Han opplyste videre at det hadde vært kontakt mellom han og rådmann Vibeke Vikse Johnsen i forkant av møtet hvor det ble gjort kjent at rådmannen vil invitere representanter fra bransjen til dialogmøte for å høre mer om hvor problemene ligger.

– Jeg fikk inntrykk av at dette er noe hun tar på alvor og vil gjøre noe med, sa Endresen.

Rådmannen har tidligere bekreftet det samme ovenfor Karmøynytt. Da avisen skrev om frustrasjonen blant lokale byggmestere og andre i byggenæringen i oktober, gav hun utrykk for at dette er noe den administrative ledelsen tar på alvor.

– Vi er positive til å få konstruktive tilbakemeldinger og vil fremover invitere til faste møter med bransjen, slik at vi kan korrigere kurs der det er nødvendig og drøfte mulige løsninger, sa Vikse Johnsen.

Egil Severeide som er administrerende direktør for Næringsforeningen Haugalandet, ledet møtet.