«Rådmannens jomfrutale» – Hnytt

Siste:

«Rådmannens jomfrutale»

HARALDSPLASS: Karmøy er en veldrevet kommune! Slik åpnet rådmann Vibeke Vikse Johnsen sin presentasjon av budsjettforslaget for 2019. Hun var både spent og opprømt i tillegg til å være historisk: Hun er den første kvinnelige rådmannen i Karmøy. Bare Utsira kommune, som også hadde den første kvinnelige ordføreren i vårt område, har hatt en kvinne i denne posisjonen tidligere.

Ja, Karmøy er ikke bare en veldrevet kommune. Karmøy er også en stabil kommune. Det er aldri noe dramatikk når karmøyrådmannen kaller inn til budsjettpresentasjon. Det er heller ikke glødende entusiasme som preger seansen. Det hele er jordnært og fritt for begeistra verbale hallingkast selv om ordføreren som slår seg ned ved siden av meg, med energisk stemme informerer meg direkte i øret om at det samla overskuddet siden han overtok, er på 380 millioner kroner og at minst 66 millioner (pr. aug.) nye overskuddskroner er på veg for budsjettåret 2018.

Problemet er bare at den veldrevne soliditeten ikke gir ønska resultater. Karmøy har ingen befolkningsøkning. Det er alt for få som flytter til kommunen og det kommer for få barn. Her tar rådmannen et utålmodig grep. Hun vil forsere den store boligutbyggingen på Kolnes for å snu den negative befolkningsutviklingen Flere innbyggere gir økte inntekter. Kombinert med satsing på industriområder, kaier, næringsutvikling og arbeidsplasser skal framtidig bærekraftig økonomi sikres.

Men så svikter det i logikken. Hun vil kutte 18 millioner i skolesektoren. På den ene siden vil hun bygge flere boliger og medvirke til nye arbeidsplasser for å trekke folk til kommunen, men så vil hun samtidig svekke Karmøys grunnskoletilbud med 18 millioner. Det er ulogisk. Jeg synes det avslører at den nye rådmannen har en gammeldags holdning til offentlig økonomi slik hennes forgjengere har hatt: Det som brukes på harde investeringer, gir vekst og bærekraft, mens det som brukes på barn og unge defineres som utgifter og må kuttes i.

Til Karmøynytt sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen at kuttene ikke skal gi et dårligere tilbud og gå ut over kvaliteten i skolen selv om antall lærere reduseres. Det er en vanlig uforpliktende innpakning av negative budskap som vi kjenner så godt fra næringslivet og som ikke er noe annet enn nettopp uforpliktende innpakning. Sjølsagt går kvaliteten i karmøyskolen ned når det kuttes i personalet.

Det er frykt for inntektssvikt etter 2020 som får rådmannen til å signalisere et dårligere tjenestetilbud for oss karmøybuer. Hun gjør egentlig bare slik politikerne har vedtatt. Kommunen vår styres nå av noe som kalles måltall. Karmøy har måltallet 1,75. Det betyr at kommunen alltid skal ha et overskudd på minst 1,75 prosent. Dersom en ikke når dette måltallet, skal det kuttes i tjenestetilbudet til innbyggerne; altså barnehage, skole, helse omsorg og pleie. Sjølsagt skal en kommune alltid ha en sunn økonomisk drift, men jeg lurer på hvorfor politikerne har vedtatt å kutte i de lovbestemte oppgavene som nevnt overfor og samtidig fortsette å bevilge penger til mortorparker, storhaller,  turistsatsinger og andre virksomheter som ikke er lovbestemt.

Men enn så lenge. Budsjettforslaget fra rådmannen indikerer at 2019 blir et helt ok år for oss karmøybuer, og  dersom politikerne stanser rådmannens angrep på karmøyskolen, kan det bli riktig så bra.