Riksantikvarens kulturminnepris til Foreningen Gamle Skudeneshavn – Hnytt

Siste:

Folkeliv i Gamle Skudeneshavn. Foto: Ørjan B. Iversen.
Folkeliv i Gamle Skudeneshavn. Foto: Ørjan B. Iversen.

Riksantikvarens kulturminnepris til Foreningen Gamle Skudeneshavn

Den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn er et av Norges best bevarte. Nå får Foreningen Gamle Skudeneshavn Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats.

SKUDENES: I 50 år har foreningen arbeidet for å bevare kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn, og bydelen er nå også en del av Riksantikvarens varslede kulturmiljøfredning av Skudeneshavn.

– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart. Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Her er juryens begrunnelse:

For at vi skal lykkes i å ta vare på vår kulturarv, er det avgjørende at lokale foreninger tar initiativ til å sette i stand og bevare kulturminner. Riksantikvarens kulturminnepris 2018 går til Foreningen Gamle Skudeneshavn for deres arbeid med bevaring, bruk og formidling av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn.

Foreningen har gjennom opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid vært avgjørende for at Gamle Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer og en nasjonal kulturskatt.

Arbeidet til foreningen viser at eieren av et kulturminne er den viktigste faktoren for å lykkes med godt bevaringsarbeid. Å støtte eiere med kunnskap, motivasjon og praktisk tilrettelegging er kulturminnevern i beste og mest positive forstand.

Foreningen Gamle Skudeneshavn jobber også overordnet og kulturminnepolitisk, og de har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med den kommende kulturmiljøfredningen.

Foreningen Gamle Skudeneshavn er et godt forbilde for andre verneforeninger rundt om i landet.

Styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal, riksantikvar Hanna Geiran og leder i styret, Egil Sørbø.
Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren