Ønsker å involvere lokalmiljøet i sykehjemsprosjektet i Skudenes – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim (UA)
Helge Thorheim (UA)

Ønsker å involvere lokalmiljøet i sykehjemsprosjektet i Skudenes

Ble enstemmig tatt opp og vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg onsdag.

POLITIKK: Helge Thorheim (UAV) ble imponert over det enorme engasjementet i Skudeneshavn da han og flere andre deltok på debattmøte om sykehjemmets fremtid i august i år.

Nå ønsker han en referansegruppe som skal følge prosjektet og for å utnytte kompetansen i lokalmiljøet.

– Nå har vi kanskje en gyllen mulighet til å gjøre dette til et veldig interessant prosjekt, og se det i et større samfunnsperspektiv. En kan se hvordan dette kan totalt gå inn i samfunnet. I Skudeneshavn er det enormt mange ressurssterke og flinke folk, sa Thorheim i møtet, og ønsket å utnytte denne kompetansen.

Han ønsker i tillegg at gruppen skal bygge på Stortingsmeldingen «Leve hele livet».

Thorheim understreket at han ikke ønsket å ta fra administrasjonen jobben.

– La disse menneskene få medvirke og bruke ressursene sine, sa Thorheim videre, og la til at forslaget inkluderer også deltakelse fra politisk hold.

Saken ble tatt opp til realitetsbehandling og enstemmig vedtatt.