Får tilbake muligheten til å bruke gjennomgang til sykehjemmet på Åkra – Hnytt

Siste:

Jan Birger Medhaug (H).
Jan Birger Medhaug (H).

Får tilbake muligheten til å bruke gjennomgang til sykehjemmet på Åkra

Jan Birger Medhaugs (H) forslag vant frem i hovedutvalget helse og omsorg torsdag kveld.

POLITIKK: De pårørende til Jenny på 93 år fulgte godt med da Medhaug tok opp saken om den lukka døren ved sykehjemmet som hindrer de i omsorgsboligene å gå gjennom bygget til sykehjemmet.

Og Medhaugs forslag vant frem med minst mulig margin, seks mot fem stemmer.

Medhaug presenterte saken som Karmøynytt har skrevet om tidligere, som også er kommentert av Harald Dale.

– Den døren som nå har blitt lukket har flere ganger vært oppe og sagt at skal være lukket mellom de to enhetene. Det er ulike grunner til det, sa kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, og fortalte at det er gjort ut fra et faglig ståsted, og nevnte smittevern og personvern som to av grunnene.

– Det er også veldig kort vei. Det er også en annen utgang der en kan gå ut på parkeringsplassen foran Åkra bu- og behandlingshjem. Det har vært en totalvurdering vi har gjort, fortsatte Olsen-Sund, som samtidig erkjenner at en kunne hatt en bedre dialog på dette.

Helge Thorheim (Uav) fikk så ordet og ønsket at en skulle se på totaliteten.

– Dette er sikkert folk som har jobbet sammen og så videre. De er bare på forskjellig funksjonsnivå, sa Thorheim.

Gjør det vanskelig

Inger Elise Netland Kolstø (Ap) håpet at en kunne finne en ordning for å åpne døren.

– Da jeg så saken så tenkte jeg at man sier at en skal leve lenge hjemme, bo i omsorgsboliger og så videre. Når de her skal gjøre noe felles som her, så gjør vi det litt vanskelig, synes jeg. Jeg håper vi kan få det til slik at de kan bruke gangen. Vi må ikke være så rigide og si at nei, dette får dere ikke lov til, sa Kolstø.

– Flisespikkeri

Yngve Eriksen (KrF) var ikke enig med Medhaug og Thorheim, og mente saken ikke hørte hjemme i hovedutvalget.

– Jeg synes dette blir en detaljstyring om en dør på et sykehjem skal være åpen eller ikke. Det hører ikke hjemme i et hovedutvalg. Jeg støtter det faglige som er gjort fra fagpersoner og lar være med det. Jeg synes dette er flisespikkeri, sa Eriksen.

Medhaug tok så ordet for å svare på Eriksens kommentar.

– Det er helt greit at du lener deg på det at det er en detalj og det faglige. Jeg lener meg på hun på 93 år og hennes to venninner som i noen dager, uker, måneder eller år har igjen der borte. Jeg vil at hun skal ha den retten til å gå gjennom den døra, sa Medhaug.

Thorheim fikk så ordet og sa at på den ene siden hadde han sansen for argumentet til Eriksen.

– Men jeg må si at jeg er også der som Medhaug er. Det handler om verdigheten til eldre mennesker som lever og som vil besøke sine kjære venner. Da er jeg mer prioritert på dem, sa Thorheim og la til at han ikke ser på det som en detalj.

Hilde Slotnes (SV) understreket at det er et viktig tema, og hadde forståelse for hvorfor en tar det opp, men var samtidig enig med Eriksen at det ikke hørte hjemme i hovedutvalget.

– Jeg tenker her at en må stole på at de ansatte gjør gode vurderinger og beslutninger, sa Slotnes.

Yngve Eriksen (KrF).

– Ingen liten sak

Josef Malvin Nilsen (Uav) hevet stemmen i sitt innlegg.

– Jeg synes ikke dette er en liten sak. Dette har med medmenneskelighet å gjøre. Jeg kjenner damene. De har gjort samfunnsnytte gjennom hele livet. Her sitter pårørende. Det er blitt fremstilt i media som en molboersak, begynte han innlegget sitt med.

– Vi må tenke litt sunt og la de få sin rett. Er det så vanskelig at de ikke kan gå fritt der, så må de få en ledsager til å gå gjennom døra der.

– Dette er tull, og når ledere av aviser kjører dette opp, så må vi ikke sitte her og si at dette er en liten sak. Det er ikke det, avsluttet Nilsen.

Leder i hovedutvalget, Leif Malvin Knutsen (KrF) tok ordet og kommenterte med at han gikk ut fra at forslaget innebærer at det må «vurderes, der en også vurderer like mye hensynet til personene som bor på sykehjemmet.»

– Jeg føler at det er et eller annet som gjør at denne døra er blitt stengt, men at en får vurdert bredden i det og om nødvendig få en sak tilbake igjen på det med bakgrunn i det som kom frem her, sa Knutsen, før han spurte Medhaug om det er en ny gjennomgang som er blitt bedt.

– Jeg har prøvd å skrive den både faglig, prinsipielt og diplomatisk, og det er at jeg vil ha en ny gjennomgang som sikrer disse damene at de kommer gjennom her, svarte Medhaug.

Syv mot fire stemte for å ta opp saken og seks mot fem stemte for forslaget til Medhaug.

Leif Malvin Knutsen (KrF).