Mener kommunen har blitt lurt – Hnytt

Siste:

Einar Roald Endresen. Arkivfoto
Einar Roald Endresen. Arkivfoto

Mener kommunen har blitt lurt

Hva skjedde egentlig da politikerne i Karmøy vedtok å innføre bompenger i kommunen i 2007? Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Einar Endresen, mener politikerne ble ført bak lyset.

HAUGALANDSPAKKEN: Endresen mener det ble skapt et feil inntrykk av hva kommunen kom til å få ut av Haugalandspakken. 

– Det var jo en veldig debatt om bompenger og Haugalandspakken. Det var en nokså massiv motstand egentlig i alle partier i Karmøy, forteller Endresen om da Haugalandspakken var oppe til kommunestyret for første gang for over 10 år siden.

Da saken igjen kom opp til behandling, var det et ønske om å få en lengre orientering fra Statens Vegvesen om planene og hvilke fordeler det ville gi for Karmøy.

– Det var ikke måte på hvilken autostrada en skulle få mellom Haugesund og Skudenes. Det skulle ta en kvarter til 20 minutt å kjøre fra Skudenes til Haugesund. I tillegg så ble det fortalt at bompengene kom ikke på mer enn et par kroner. Det var lommerusk, forteller Endresen.

Han minnes også tilbake at det ble sagt at hver krone som ble innkrevd på Karmøy skulle brukes på Karmøy.

– Jeg oppfattet det som at det ble nærmest lovet. Da ble en jo så revet med på dette at en tok like greit og bestemte at Karmøy skulle kreve bompenger begge veier, sier Endresen.

Kommunen gikk da inn for å bli med i Haugalandspakken, der bare FrP stemte imot.

Advarte kommunestyret

Den gangen var det gruppeleder Bente Thorsen som hadde hovedinnlegget, men Endresen holdt selv innlegg.

– Jeg sa til kommunestyret at dette med at hver krone som er innkrev på Karmøy skal brukes på Karmøy, at det er ikke slik et bompengeselskap fungerer. Det har et dekningsområde, og så samler det inn penger der og brukes på prosjekter i det dekningsområdet i prioritert rekkefølge, forklarer han før han fortsetter:

– Nå var ikke politikerne i Karmøy noe særlig kjent med bompenger den gangen, så de beit på. Jeg talte helt til døve ører.

I den videre debatten advarte han også om at det ikke kom til å ta lang tid før satsene kom til å stige, og peker i dag på situasjonen i sørfylket.

– Det samme tror jeg kan skje her, for Haugalandspakken er allerede underfinansiert og det prates om å heve satsene her også, sier han, og frykter samtidig rushtidavgift.

Tidligere ordfører i Karmøy kommune, Kjell Arvid Svendsen.

Ny vei var en forutsetning for at Karmøy ble med

Daværende ordfører i Karmøy kommune, Kjell Arvid Svendsen, bekrefter at Karmøy ønsket først å ikke være med i pakken som ble presentert.

– Så kom det et nytt opplegg der intensjonen i det var at det skulle bygges ny hovedvei fra Skudenes til Haugesund der en kunne kjøre tilnærmet 80 km/t hele veien. Det var en forutsetning for bompenger og den pakken som Karmøy gikk inn på, forteller Svendsen.

Han forteller at et av de viktigste prosjektene var at omkjøringsveien rundt Åkra skulle med, ettersom den var den mest ulykkesbelastede strekningen på Karmøy på den tiden.

Ingen Karmøypakke

At hver krone som innkreves i Karmøy skulle brukes på Karmøy høres ikke helt ukjent ut for Svendsen, men han forteller samtidig at det er langt fra realiteten.

– Det kan være noen sa det, men da har de misforstått fordi det lå aldri i premissene i forhold til vedtakene videre på Stortinget. Det ble ikke noen egen Karmøypakke – det ble en Haugalandspakke, og prosjektene skulle fordeles samlet. Det som lå til grunn var at Karmøy kommune hadde vedtatt en pakke som samsvarte med de midlene som skulle til for å få det som en ønsket, men så viser det i dag at det strekker jo langt ifra til, sier Svendsen.

– Hva tenker du om de siste skriveriene?

– Jeg savner litt hva som er årsaken til dette. Dette var en viktig premiss for hele pakken at Karmøy sa ja. Det hadde aldri vært flertall i Karmøy kommune uten den hovedveien. Og som premiss der lå helt klart denne veien inne. Det kan det ikke være noen tvil om, sier Svendsen.

Vil naturligvis gå raskere

Seksjonssjef plan- og forvaltningsseksjon Haugesund, Ivar Thorkildsen, forteller at han selv ikke var tilstede da strekningsanalysen ble presentert i kommunestyret, men utelukker ikke at det ble sagt at en ny vei mellom Skudenes og Haugesund kan bli en ny hovedvei.

– Det kan være de har sagt at hvis en bygger en slik vei, med en fartsgrense på slik og slik på hele strekningen, så vil det gi en innkortet reisetid med x antall minutter. Dette er beregninger på differansen mellom dagens gjennomsnittsfart og gjennomsnittsfart ved en eventuell ny vei. Men vi lover jo aldri noe slik. Vi viser bare til muligheter og resultater av det, forklarer Thorkildsen.

Han påpeker også at fokuset er ikke bare kortere reisetid, men også økt fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og økt trafikksikkerhet, og at det er målsettinger som fortsatt gjelder.

– Hva med at hver krone som ble innkrevd på Karmøy skulle brukes på Karmøy?

– Inntekter går til hele pakken ut fra prioriterte prosjekter. Men at all inntekten på Karmøy skal gå til Karmøy, det begrepet ble tatt vekk ganske tidlig, forteller Thorkildsen videre, og viser til stortingsprotokoll nr. 45 fra 2007/2008. Der ble det i mars vedtatt blant annet:

«Karmøy kommunestyre har som ufravikelig forutsetning at bompenger som innkreves i Karmøy, blir brukt til prosjekter i kommunen. Videre forutsetter kommunestyret at det blir etablert de nødvendige samarbeidsorganer mellom Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen for å sikre kontinuiteten i realisering av utbyggingsprosjektene.»

Fylkeskommunen, kommunen og Statens vegvesen jobbet så videre med saken og fremla sak for kommunestyret i mai 2007, der de fattet følgende vedtak:

«Karmøy kommunestyre vedtar å slutte seg til Haugalandspakken. For Karmøys del legger en strekningsanalyse av rv 47 Skudeneshavn – Haugesund grense til grunn. Det forutsettes at bompengene som blir innkrevd i Karmøy, blir brukt på prosjekter i kommunen etter prioriteringer av Karmøy kommune.»

Samferdselsdepartementet tok så saken opp med kommunen, og i mars gjorde formannskapet følgende vedtak:

«Karmøy kommune ønsker at Karmøy kommune tas inn i Haugalandspakken. Karmøy kommune legger til grunn at Karmøy blir representert i de etablerte gruppene for prioritering i en samlet Haugalandspakke og at det i dette prioriteringsarbeidet skal legges vekt på at en stor del av bompengeinntektene kommer fra Karmøy.»

Seksjonssjef plan- og forvaltningsseksjon Haugesund, Ivar Thorkildsen.