«Svar til Odd Magne Hansen» – Hnytt

Siste:

Arkivfoto, Helge Thorheim
Arkivfoto, Helge Thorheim

«Svar til Odd Magne Hansen»

MENINGER: Under overskriften «Hvor mye koster omkjøringsveien ordfører?», tar Odd Magne Hansen (SV) opp diverse forhold rundt kostnadene for omkjøringsvegen Åkra Sør – Veakrossen.  Avslutningsvis sender han en utfordring til Ordføreren og undertegnede: «Kan ordfører Jarle Nilsen eller kommunestyrerepresentant Helge Torheim forklare meg hvordan dette henger sammen?»

For egen del er forklaringen enkel.  Når jeg skal uttale meg om et eller annet tema liker jeg å bruke fakta, i den grad fakta er tilgjengelig.  Og i første rekke baserer jeg meg på de som er fagfolk innenfor det aktuelle tema.   I dette tilfellet gjelder det en vei som er fylkesvei (Fv47). Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen har felles veiadministrasjon v/Statens vegvesen.  Når det da gjelder kostnadsanslag for Omkjøringsvegen er det naturlige å basere seg på tallmateriale fra Statens vegvesen, og det har jeg gjort. Her var svaret jeg fikk 702 mill kroner som er det siste innrapporterte anslaget fra Stens vegvesen til styringsgruppen for Haugalandspakken.