Vil lage bobilparkering og utendørs treningspark på Visnes – Hnytt

Siste:

Jorunn Bråthen (t.h) og medlemmer i Hinderaker & Visnes Vel ønsker å skape aktivitet på Visnes-området.
Jorunn Bråthen (t.h) og medlemmer i Hinderaker & Visnes Vel ønsker å skape aktivitet på Visnes-området.

Vil lage bobilparkering og utendørs treningspark på Visnes

Hinderaker & Visnes Vel har planene klare for etablering av bobilparkering og aktivitetspark ved båthavnen på Visnes. Men reguleringsbestemmelser gjør at velforeningen møter motstand.

VISNES: De har bygget skatepark, opparbeidet fotballbane, lekeplass og basketballbane like ved båthavnen på Visnes. Visjonene stopper ikke der for Hinderaker & Visnes Vel som vil legge til rette for at tilreisende får best mulig fasiliteter under oppholdet.

– Populært område

På området som tidligere var fotballbane ønsker velforeningen å legge tilrette for bobilparkering med god plass til både turister og lokale besøkende.

– Det viser seg at Visnes er et populært område for bobilturister og en slik etablering vil gi mange nye turister til området, sier Jorunn Bråthen

(Saken fortsetter under bildet)

På dette området ved båthavnen på Visnes, ønsker velforeningen å etablere bobilparkering.

Fikk søknad i retur

I 2016 fikk velforeningen tillatelse av kommunen til å gjennomføre et prøveår med bobilparkering, noe de opplevde som en suksess. skilter og griller ble satt opp på området og toalettene i det tidligere lyngsenteret ble gjort tilgjengelig. I tillegg ønsket foreningen å etablere grillhytte på området, samt et utendørs treningsanlegg med fitnessapparater. Velforeningen fikk 150.000 kroner i støtte fra sparebanken Vest til treningsanlegget og kom inn på prioriteringsliten for tippemidler. Men i et brev fra Karmøy kommune datert 6. september fikk de søknaden fra kommunen i retur med begrunnelsen om at den var mangelfull. Der kommer det også frem at området er regulert til landbruk og gartnerivirksomhet.

– «Det omsøkte tiltaket har ingen tilknytning til landbruk eller matproduksjon. Den omsøkte dispensasjonen er vurdert å være en vesentlig tilsidesettelse av intensjonen til planbestemmelsen », heter det i brevet fra kommunen.

(Saken fortsetter under bildet)

Velforeningen har allerede skaffet finasiering til en treningspark som dette på området.

Midlertidig avtale

Der kommer det samtidig frem at dersom velforeningen ønsker å gå videre med planene vil det bli nødvendig å foreta en omregulering av området og at de i den forbindelse må bestille oppstartsmøte der en fagkyndig person representerer dem. For velforeningen oppleves prosessen som unødvendig krevende.

– Vi ønsker kun en avtale med kommunen om å få bruke området et visst antall år, slik vi fikk tillatelse til med grendahuset og barnehagetomten, sier Bråthen.

Kan ryddes bort

Hun får støtte fra kommunestyrerepresentant Helge Thorheim (UH) som har engasjert seg i saken. Han mener at så lenge det ikke foreligger konkrete planer for området, må det være mulig for den lokale foreningen å få disponere området inntil videre.

– Det er riktig at området er regulert til noe helt annet enn det de ønsker å bruke deler av dette til. Men så lenge man ikke installerer varige konstruksjoner så gjør det etter min mening ingen ting at det strider mot formålet. Disse tingene kan enkelt ryddes bort om det skulle vise seg at noen ønsker å etablere seg her eller kjøpe området, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Helge Thorheim (UH) mener velforeningen bør få tilrettelegge bobilparkering og treningspark så lenge kommunen eller andre ikke har andre planer på området.

Tar opp saken

Thorheim mener det har gått for mye byråkrati i saken og vil i førstkommende kommunestyre ta opp planene med ordføreren.

– Jeg synes ikke det går an at dette området bare liggende brakk samtidig som noen ønsker å bygge opp under reiselivsaktiviteten på Visnes, sier Thorheim.

– De ber ikke om en eneste krone. De ber bare om å få lov til å sette i gang, legger han til.

Vil finne løsning

Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen, (Ap) bekrefter ovenfor Karmøynytt at kommunen har fått henvendelse fra blant annet velforeningen om å disponere arealer ved det tidligere lyngsenteret.

– Varaordfører og jeg har vært på befaring og hatt møte med velforeningen. Vi er positive til å finne en god løsning for disponering av området og har bedt administrasjonen om å følge saken videre opp mot velforeningen og de andre interessentene. Vi må selvfølgelig påse at alle aktører som har vist interesse blir ivaretatt på en rettferdig og god måte. Mest sannsynlig vil det bli fremmet en sak til politisk behandling etter at alle forhold og avklaringer er gjort med de ulike interessentene, sier han til Karmøynytt.

Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen (Ap) vil jobbe for å finne en løsning på saken.