Fortsatt nei til barnehage i Kvalavåg – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Aase Simonsen.
Arkivfoto: Aase Simonsen.

Fortsatt nei til barnehage i Kvalavåg

Men representanter fra bygda er håpefulle etter at flere politikere har snudd.

POLITIKK: Karmøy kommune fikk beskjed fra Fylkesmannen om å behandle søknad om tilskudd til ny barnehage i Kvalavåg på ny, og onsdag var saken igjen oppe til behandling i hovedutvalg oppvekst og kultur.

– Hovedgrunnen til at den blir behandlet på ny er fordi kommunestyret ikke behandlet det vedtaket som et rent vedtak. Tilbakemelding fra Fylkesmannen sier at det var feilbehandling og at en må begynne fra scratch, startet kommunalsjef Bjørn Andersen med.

Asbjørn Eik-Nes (V) tok så ordet.

– Jeg er glad for at jeg bor i Karmøy kommune som har råd til en desentralisert struktur, begynte han med, før han argumenterte for at en bør prøve å opprettholde bygdene i kommunen som prøver å holde liv i seg selv, og påpekte samtidig at nærmeste barnehage ligger åtte kilometer vekke.

Han la så frem et motforslag om å innvilge søknaden om kommunalt tilskudd til «Små barnehager AS».

Beklaget behandlingen

Leder i hovedutvalg oppvekst og kultur, Aase Simonsen, tok ordet og beklaget at den opprinnelige klagen etter kommunestyret sin behandling ikke ble håndtert som den skulle, og at heller ikke argumentene til foreldrene eller «Små barnehager» ble svart skikkelig på.

– Det mener vi er blitt gjort i dag, og Høyre vil støtte innstillingen som er i dag, som er den samme som vi hadde i fjor, sa Simonsen.

Hun argumenterte for at det er økonomisk risiko å etablere nye barnehager når det allerede er overkapasitet i kommunen, og mente det kunne få store konsekvenser for tilbudet og økonomien.

– Det gir en god begrunnelse til å si nei til tilskudd, sa Simonsen.

Hun tok også tak i Eik-Nes sin kommentar om at kommunen har råd til en desentralisert struktur.

– Hvis du hadde lest rådmannens utfordringsdokument så slår det fast at det har vi slettes ikke råd til, sa Simonsen.

Støtte fra FrP

Kenneth Lodden (FrP) fortalte at han hadde lest gjennom sakspapirene flere ganger, og var usikker på hva han skulle gå for i saken.

– Det er veldig lett å være enig i deg, Aase, i alt det du sier. Det ville jeg gjort i nesten alle saker, sa Lodden før han fortsatte:

– Det som jeg ser som vanskelig er at en ønsker en levende bygd. Da er jeg enig med Asbjørn om at avstanden er for stor. Vi har ikke konkludert, men vi vil faktisk si ja her fra FrP.  hvert fall i hovedutvalget, sa Lodden.

Nei fra Arbeiderpartiet

Svein Aamelfot fra Ap fortalte at saken har vært vanskelig for partiet da han tok den opp i gruppemøtet mandag. Likevel ønsket de å støtte innstillingen til rådmannen om å avslå søknaden.

Innstillingen til rådmannen ble vedtatt fem mot fire stemmer.

Veldig skuffet

Maria og Elisabeth Kalstø fra Kvalavåg fulgte hovedutvalgets møte torsdag, og de var samstemte om utfallet.

– Veldig skuffet, sa de begge.

– Vi visste mye av det som kom imot, men vi har også fått med oss veldig mange for, fortsetter Maria.

Likevel har de begge mer håp enn sist, da søknaden ble enstemmig avslått.

– Nå ser det ut som at flere politikere har fått opp øynene for hva som skjer og stiller litt kritiske spørsmål. Det savnet vi veldig sist, sa Elisabeth.

Saken blir tatt opp igjen i formannskapet 29. oktober i år.

Maria og Elisabeth Kalstø.