«Livsnerven som Karmøy aldri har hatt» – Hnytt

Siste:

Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen
Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Livsnerven som Karmøy aldri har hatt»

MENINGER: Ståle Landaas, leder i Skudeneshavn næringsforening, kaller den planlagte omkjøringsveien for livsnerven på Karmøy. Og like freidig gir han den fortsatt fraværende omkjøringsveien skylden for at ikke så mange unge lenger bosetter seg i Skudeneshavn. Jeg må vel bare si at jeg har lest bedre analyser av samfunnsutviklingen enn dette. Hvordan kan man i det hele tatt kalle en ikke-eksisterende vei for en livsnerve?

Det er mulig at dette er nytt for Landaas, men den korteste veien fra Skudeneshavn til Eide går på Karmøys østside. Denne veien er mer enn 2 km kortere enn den som går på vestsiden, og en omkjøringsvei, som vil gjøre «vestreveien» ca. 1,4 km kortere enn den er i dag, vil ikke endre på det faktum at Austre Karmøyveg (Fv. 511) fortsatt vil være den korteste veien. Landaas vet selvsagt at mange pendlere velger «austreveien» også i dag, selv om den er smal, kronglete og beint fram trafikkfarlig mange steder. Det er selvsagt «austreveien» som burde vært opprustet for Skudenespendlerne, siden dette er den korteste strekningen, og siden denne veien ikke er så tettbygd som «vestreveien» er. Hvorfor jobber ikke Landaas for dette, heller?

Det at noen velger å kjøre via Sund har jo absolutt ingenting med omkjøringsveien å gjøre, så jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være relevant i denne sammenhengen. Alle som pendler/kjører over Karmøy vet at det er nord for Eide at hovedproblemene med kø er – hvorfor jobber ikke Landaas heller for å utbedre strekningen fra Eide til Husøy, når det er denne strekningen som stjeler av folks tid?

Landaas sier videre at man må bygge for fremtiden, men trafikkmengden sør for Åkra øker ikke, den har vært utrolig stabil gjennom mange år nå (tall hentet fra Statens vegvesen). Man kan selvsagt ikke bygge en vei til nærmere 1 milliard kr fordi den kan komme vel men en gang i fremtiden. Å påstå noe slikt er rett og slett et hån mot de som hver dag betaler bompenger på Karmøy. Det er også et hån mot bøndene på Åkra, mot de som får en vei gjennom eller like ved huset sitt, og mot de som får turområdene sine ødelagt.

Det er jo veldig rørende at Ståle Landaas har såpass stor omtanke for skolebarna på Åkra, men alle vet at det er kjøretiden som er viktigst for Landaas, ikke hvordan skoleveien for barna på Åkra er. For hadde det vært trygg skolevei Landaas hadde brent for, så hadde han gått i bresjen for å lage underganger for barna på Åkra. En slik undergang koster trolig 1-2 millioner kr. Sammenlign denne prisen med 700 millioner kroner eller mer, som omkjøringsveien kommer til å koste, så skjønner man at det ikke er Åkrabarnas trygghet som er hovedinteressen til Landaas. Det er jo slik at det vil være mye trafikk på Åkra enten man bygger en omkjøringsvei eller ikke, så noe må gjøres for Åkrabarna uansett – så hvorfor ikke ta det viktigste først som sist?