Flyttet inn i nye omsorgsboliger – Hnytt

Siste:

Flyttet inn i nye omsorgsboliger

Kun timer før innflytting er det kun detaljer som gjenstår i de nye omsorgs - og sykehjemsboligene i Bokn kommune. De nye omsorgsboligene ligger i tilknytning til allerede eksisterende sykehjem. Totalt har kommunen investert 50 millioner kroner.