«Det Ap, Høyre og KrF ikke sier om omkjøringsveien» – Hnytt

Siste:

ARKIVFOTO: Representanter fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen på befaring ved den planlagte omkjøringsveien i november 2011.
ARKIVFOTO: Representanter fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen på befaring ved den planlagte omkjøringsveien i november 2011.
Arkivfoto

«Det Ap, Høyre og KrF ikke sier om omkjøringsveien»

– Omkjøringsveien vil aldri kunne tillates. Den er ulovlig.

MENINGER: Fremskrittspartiet i Karmøy har bestemt seg for å droppe omkjøringsveien. Den koster mer enn den smaker. De har innsett at omkjøringsveien er altfor dyr, og altfor unyttig. Det skal Fremskrittspartiet ha ros for.

Det er velkjent at omkjøringsveien Åkra-Vea er Karmøy Arbeiderpartis hjertesak nummer én. Det er Arbeiderpartiet som har vært pådriveren for omkjøringsveien, og de har fått med seg Høyre og KrF på laget.

Det som for mange ikke er så velkjent, og som ikke er kommunisert til velgerne, er at saken for Ap, Høyre og KrF ikke handler om selve veien: De er selvsagt klar over at det ikke lenger er et trafikalt behov for veien – det behovet forsvant med T-forbindelsen og nedleggingen av Skudenesferja.

Det handler om utbygging i forbindelse med veien. De kaller det «infrastruktur». Det inneklemte området mellom dagens hovedvei og den tenkte omkjøringsveien er ment som bolig- og næringspark. Store arealer skal reguleres, flates ut og gis til næringsinteresser.

Dette på tross av at alle fagfolk sier at det allerede er nok boligtomter i Åkra og omegn, at befolkningsutviklingen går nordover og at det ikke er behov for utbygging i innmarka i Åkra. Og på tross av at både omkjøringsvei og inneklemt areal går imot all nasjonal miljølovgivning.

Ap, Høyre og KrF nekter å bøye av. Årsak: Lovnader gitt til næringslivet om utbygging i det inneklemte området. Lovnader om økonomisk gevinst til grunneiere. Lovnader gitt under valgkamp, lovnader gitt i forhandlinger. Det er gått prestisje i saken.

Og når Ap, Høyre og KrF hevder at omkjøringsveien ikke er i strid med miljølovgivningen, tales det selvsagt mot bedre vitende. Omkjøringsveien er stanset mange ganger nettopp fordi den bryter Norges miljølover. Det har Miljøverndepartementet, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen vært klare på i mange år.

Disse instansene har også vært klare på at om regjeringen ikke trekker tilbake uttalelsen om at hensynet til lokalt selvstyre skal få trumfe Norges lover, trekkes saken for domstolene. Og der tas det kun hensyn til én ting: Miljølovverket.

I tillegg har regjeringen nå bestemt økt jordvern i Rogaland, i lovs form.

Omkjøringsveien vil aldri kunne tillates. Den er ulovlig.

Likevel nekter Ap, Høyre og KrF å gi seg. De er villige til å rasere 100 dekar dyrket jord i Åkra og totalt over 750 dekar innmark mellom omkjøringsveien og eksisterende bebyggelse. De vil ødelegge store arealer natur- og kulturlandskap med vitale landbruks-, natur-, frilufts- og landskapsverdier. All matjord ødelegges og all mulighet for landbruk forsvinner.

For all framtid.

Alt dette og 1 milliard bilist-kroner er de villige til å satse. På en vei som er unyttig. På tomter som ikke trengs. For prestisje.

Man er nødt til å bruke sterke ord i denne saken: Det er det rene vanvidd.

Nå må Ap, Høyre og KrF sette seg ned og diskutere følgende: Er dere villige til å kjøre denne saken videre, når dere vet at omkjøringsveien bryter all miljølovgivning? Når dere vet at departementer og organisasjoner, både nasjonalt og regionalt, aldri kommer til å tillate omkjøringsveien? Er dere villige til å trekke omkjøringsveien til domstolene, når dere vet at konsekvensen blir at Karmøys befolkning risikerer å måtte vente i årevis på en avklaring?

Er dere villige til å kjøre denne saken videre, når dere vet at jo lenger Karmøy kommune drar denne saken ut, jo mindre får kommunen ut av alle bompengene betalt av befolkningen til Haugalandspakken?

Karmøybuen krever svar.