30 millioner til Rogfast – Hnytt

Siste:

Illustrasjon, Statens Vegvesen
Illustrasjon, Statens Vegvesen

30 millioner til Rogfast

SAMFERDSEL: Regjeringen setter av 30 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019 til tunnelprosjektet Rogfast.

Utover dette er det lagt til grunn at 370 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Anleggsarbeidene startet i januar 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026.