TVH Junior: – Hvorfor er rådhuset rosa? – Hnytt

Siste:

TVH Junior: – Hvorfor er rådhuset rosa?

Hva er viktig å få med seg når en har ordføreren i tale? Her kommer forskjellen på helt unge og voksne reportere tydelig fram. TVH Junior er på ordførerens kontor, og da er ikke budsjett og overskridelser stikkord, men rosafargen og og ordførerens smykke.

Få med deg helgas TVH Junior i videovinduet over.