Nye krav setter Feøy-butikken i fare – Hnytt

Siste:

Jorunn Thorsen ved drivstoffanlegget som nå må byttes ut.
Jorunn Thorsen ved drivstoffanlegget som nå må byttes ut.

Nye krav setter Feøy-butikken i fare

FEØY: Nye krav til oppbevaring og salg av drivstoff gjør at Feøy Dagligvare må investere rundt én million kroner i et nytt drivstoffanlegg innen utgangen av året. Nå setter daglig leder og innehaver, Jorunn Thorsen sin lit til at kommunen og utviklingsprogrammet for nærbutikker vil bidra for å redde driften.

Besøkte Feøy

Forrige uke fikk Thorsen besøk av næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde og Lars Helgeland fra Merkur programmet. Sistnevnte representerer et statlig utviklingsprogram for nærbutikker og bokhandlere i distriktet som jobber med å opprettholde viktige servicetilbud på mindre steder. På Feøy møtte de en butikkinnehaver som sårt trenger støtte til å oppfylle de nye kravene.

– Å bruke en million kroner på et slikt anlegg er alt for mye penger for meg å ta alene, sier Thorsen som har drevet butikken og salg av drivstoff siden hun overtok i 2002.

Viktig

Salg av diesel har til nå utgjort en tredjedel av omsetningen ved butikken og Thorsen er helt avhengig av å få på plass en ny tankløsning dersom hun skal kunne fortsette driften.

– De nye reglene trer i kraft fra nyttår, så vi har dårlig tid, sier hun til Karmøynytt.

: Lars Helgeland i Merkur-programmet besøkte Feøy fredag i forrige uke. Han ser viktigheten av å ivareta nærbutikken på øya.

Samlingspunkt

Lars Helgeland er konsulent for Merkur-programmet i Rogaland og Sunnhordland og er opptatt av at de rundt 40 fastboende og hyttefolket på Feøy fortsatt skal ha et butikktilbud.

– Jorunn gjør en fantastisk innsats med å holde liv i butikken. Den sørger blant annet for at folk får levert mat på døren og at eldre kan bli boende lengre hjemme før de må på institusjon. I tillegg er butikken et samlingspunkt og veldig viktig å ivareta dersom man skal sikre tilflytning i årene fremover, sier han.

Spleiselag

Gjennom Merkur-programmet kan Jorunn Thorsen søke om å få dekket inntil 50 prosent av kostnaden med det nye drivstoff-anlegget. 25 prosent må hun dekke selv, mens håpet hennes er at Karmøy kommune vil bidra med resterende 25 prosent.

– Dette er en sak som må opp til politisk behandling, så jeg kan ikke forskuttere støtte fra kommunen, sier næringssjef Per Velde.

Næringssjef i Karmøy, Per Velde skal nå legge frem saken for politikerne i Karmøy.

Ser behovet

Han sier samtidig at kommunen ser behovet for å opprettholde butikken både for fastboende og tilreisende.

– Jeg snakket nylig med en hytteeier. Han sa det var avgjørende at de fortsatt har butikk på Feøy, sier Velde. Butikkinnehaver, Jorunn Thorsen var optimistisk etter møtet med kommunen og Merkur. Hun tror på støtte til drivstoffanlegget og at butikken har en fremtid.

Små marginer

Selv om butikken er den minste som utviklingsprogrammet har med i sin portefølje her i landet, ser konsulenten en stor verdi av at virksomheten utvikles videre og at noen må bidra for å hjelpe innehaveren.

– Det er veldig små marginer å drive butikk på et sted som Feøy. Det går knapt rundt i det daglige. Så det sier seg selv at for henne så vil det være et alt for stort løft å ta investeringen med drivstoffanlegget alene, sier Helgeland.

Han avventer nå en søknad fra Thorsen og regner med at de vil bruke rundt tre uker på å avgjøre om prosjektet skal få støtte. Går alt etter planen deres vil det bli installert et anlegg som har både bensin og dieseltanker med kortautomat, tilsvarende Tanken-stasjonene som står utplassert en rekke steder på Karmøy og Haugalandet.